فیلم پاسخ تشریحی آزمون‌های ششم تا دهم و فارغ التحصیل تجربی

بنیاد دانش بنیان کمان آکادمی اقدام به حل تصویری پاسخ سوال به سوال آزمون‌های کانون فرهنگی آموزش نموده است .

فیلم پاسخ تشریحی آزمون‌های ششم تا دهم و فارغ التحصیل تجربی


بنیاد دانش بنیان کمان آکادمی "مستقل از کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)" اقدام به حل تصویری پاسخ سوال به سوال آزمون های کانون فرهنگی آموزش نموده است و آن ها را  یک ساعت پس از برگزاری آزمون از طریق اپلیکیشن کمان آکادمی در اختیار دانش آموزان کانونی از پايه ششم تا دهم و فارغ التحصیل تجربی قرار می دهد.

شما می توانید با دانلود و نصب اپلیکیشن کمان آکادمی برروی گوشی و تبلت خود از طریق لینک زیر از این امکان جديد بهره مند شوید.


دانلود اپلیکیشن کمان آکادمی


 

ویژگی های اپلیکیشن کمان آکادمی :

1-دسترسی به آرشیو فیلم پاسخ تشریحی سوال به سوال تمام آزمون های گذشته.

2- دسترسی به آرشیو فیلم پاسخ تشریحی سوال به سوال آزمون های پیش رو یک ساعت پس از برگزاری آزمون.

3-قابلیت دانلود و ذخیره کردن فیلم سوالاتی که برایتان مهم است.

4-دسترسی به بیش از ١١٠٠ ساعت ویدیو آموزشی ، جزوه و ... در تمامى پايه هاى تحصيلى (ششم تا دوازدهم).


دانلود اپلیکیشن کمان آکادمیفیلم پاسخ تشریحی آزمون‌های ششم تا دهم و فارغ التحصیل تجربیفیلم پاسخ تشریحی آزمون‌های ششم تا دهم و فارغ التحصیل تجربی

فیلم پاسخ تشریحی آزمون‌های ششم تا دهم و فارغ التحصیل تجربی