کنکور 98

پله تا آزمون عملی هنر – پله هجدهم

طراحی دستی – مکانیزم‌ها در نسخه قبلی به این برخی از نکات اشاره کردم . حال به روند و پروسه طراحی آن میپردازیم.

پله تا آزمون عملی هنر – پله هجدهم

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله هجدهم 


طراحی دستی – مکانیزم هادر نسخه قبلی به این برخی از نکات اشاره کردم . حال به  روند و پروسه طراحی آن میپردازیم.


در طراحی مکانیزم ها نیاز به این نیست که شما کمحصول را با جزییات بسیار زیاد طراحی کنید .شما صرفا باید نشان دهید که میدانید این محصول چه گونه کار میکند.

پله تا آزمون عملی هنر – پله هجدهم


برای همچین مواردی شما میتوانید محصول و فرایند را درحال استفاده نشان دهید.

پله تا آزمون عملی هنر – پله هجدهم

پله تا آزمون عملی هنر – پله هجدهم


هر محصول نکته کلیدی دارد که باید بتوانید آنرا به خوبی بیان کنید حتی اگر توانایی ترسیم آن موضوع خاص را ندارید آن را بنویسید و رو تصویر شماره بزنید . مثلا با فشار دادن سر مداد اتود در قسمت سه  فنری که درون بدنه است به قطعه (سه یا چهار پر فلزی ) درون بدنه در قسمت یک فشار می‌آورد و مغزی گرافیتی از آن جا بیرون می‌آید و به محض برداشتن فشار از سر مداد ضابط مخروکی شکل سه یا چهار پر فلزی مغزی را محکم ثابت نگه میدارد.

پله تا آزمون عملی هنر – پله هجدهم


بهتر این است که بتوانید به جئیات با اهمیت بپردازید اما درصورتی که نمی دانید چه طور باید آنرا ترسیم کنید از توضیح کتبی استفاده کنید.

پله تا آزمون عملی هنر – پله هجدهم


ممکن است در سوال های خلاقیت شما سوالی باشد که جدید باشد پس حتما مکانیزم استفاده از آن را شرح دهید.

پله تا آزمون عملی هنر – پله هجدهم


تاکید میکنم طراحان و مصححان خودشان این نکات را میدانند و به دنبال نکته کلیدی هستند پس از ساده سازی  و مختصر کارکردن جدا خودداری کنید و گویا طراحی کنید.

پله تا آزمون عملی هنر – پله هجدهم

طراحی بالا یه راندو با کیفیت است اما برای نشان دادن مکانیزم پاشیده شدن آب  کافی نیست .

تهیه شده توسط: نسیم پوراحمد