چهل پله تا آزمون عملی هنر –پله هفدهم

نکات مربوط به طراحی دستی –مکانیزم‌ها در طراحی مکانیزم‌ها که معمولا در کنکورعملی دو سوال ...

چهل پله تا آزمون عملی هنر –پله هفدهم

چهل پله تا ازمون عملی – پله هفدهم

نکات مربوط به طراحی دستی –مکانیزم ها

چهل پله تا آزمون عملی هنر –پله هفدهم


در طراحی مکانیزم ها که معمولا در کنکورعملی دو سوال از آن مطرح میشود چند نکته خیلی مهم وجود دارد.

اول اینکه خطوط اضافه در طراحی خود نداشته باشید و طرح را از نما های متفاوت نشان دهید . گاهی اوقات نشان دادن یک محصول از دو یا سه نما کار شما را برای  نشان دادن آن راحت تر میکند.


چهل پله تا آزمون عملی هنر –پله هفدهم

چهل پله تا آزمون عملی هنر –پله هفدهم


البته میتوانید علاوه بر طراحی چند نما محصول را در وضعیت های متفاوت هم ترسیم کنید.


چهل پله تا آزمون عملی هنر –پله هفدهم


دوم استفاده از فلاش ها

چهل پله تا آزمون عملی هنر –پله هفدهم


استفاده از فلاش ها بسیار بسیار مهم است و اهمیت آن از جایی است که شما فرایند یک اتفاق را با آن شرح می‌دهید.

چهل پله تا آزمون عملی هنر –پله هفدهم

چهل پله تا آزمون عملی هنر –پله هفدهم

چهل پله تا آزمون عملی هنر –پله هفدهم

چهل پله تا آزمون عملی هنر –پله هفدهم


برای طراحی مکانیزم و بیان عملکرد همواره دو نکته را در نظر داشته باشید

1 هرگز بیش از حد به جزییات نپردازید و طرح را با جزییات غیر مفید شلوغ نکنید

چهل پله تا آزمون عملی هنر –پله هفدهم

چهل پله تا آزمون عملی هنر –پله هفدهم

در آزمون عملی شما باید با توجه به نمره هر سوال برای آن طراحی کنید اگر زمان خود را مدیریت نکنید و برای طرحی که لازم نیست بیش از حد زمان بگزارید ، ممکن است هم زمان کم بیاورید و هم از نظر روانی خسته شوید.

چهل پله تا آزمون عملی هنر –پله هفدهم


2. هرگز فهم چیزی را به عهده مصحح نزارید و گویا و صریح طراحی کنید . به طوری که مصحح با یک نگاه متوجه کار و بیان موضوع از طرف شما بشود.

چهل پله تا آزمون عملی هنر –پله هفدهم

چهل پله تا آزمون عملی هنر –پله هفدهم

چهل پله تا آزمون عملی هنر –پله هفدهم
چند نمونه از طراحی های مناسب برای مکانیزم ها


چهل پله تا آزمون عملی هنر –پله هفدهم

چهل پله تا آزمون عملی هنر –پله هفدهم
تهیه شده توسط : نسیم پوراحمد