دانلود سوال و پاسخ تشریحی آزمون 5 آذر 95

سوال و پاسخ تشریحی آزمون 5 آذر 95 را اینجا دانلود کنید...فایل های ضمیمه
سوال چهارم ریاضی

سوال چهارم ریاضی

دانلود : 17379

پاسخ چهارم ریاضی

پاسخ چهارم ریاضی

دانلود : 32347

سوال چهارم تجربی

سوال چهارم تجربی

دانلود : 74911

پاسخ چهارم تجربی

پاسخ چهارم تجربی

دانلود : 97190

سوال هنر

سوال هنر

دانلود : 940

پاسخ هنر

پاسخ هنر

دانلود : 717

سوال منحصرا زبان

سوال منحصرا زبان

دانلود : 1321

پاسخ منحصرا زبان

پاسخ منحصرا زبان

دانلود : 1211

سوال سوم ریاضی

سوال سوم ریاضی

دانلود : 4760

پاسخ سوم ریاضی

پاسخ سوم ریاضی

دانلود : 7450

سوال سوم تجربی

سوال سوم تجربی

دانلود : 14896

پاسخ سوم تجربی

پاسخ سوم تجربی

دانلود : 40279

سوال سوم انسانی

سوال سوم انسانی

دانلود : 1128

پاسخ سوم انسانی

پاسخ سوم انسانی

دانلود : 772

پاسخ دهم  انسانی

پاسخ دهم انسانی

دانلود : 611

سوال نهم

سوال نهم

دانلود : 3565

پاسخ نهم

پاسخ نهم

دانلود : 3343

سوال هشتم

سوال هشتم

دانلود : 1734

پاسخ هشتم

پاسخ هشتم

دانلود : 7633

سوال هفتم

سوال هفتم

دانلود : 1901

پاسخ هفتم

پاسخ هفتم

دانلود : 1498

سوال ششم دبستان

سوال ششم دبستان

دانلود : 3730

پاسخ ششم دبستان

پاسخ ششم دبستان

دانلود : 2733

سوال پنجم دبستان

سوال پنجم دبستان

دانلود : 1793

پاسخ پنجم دبستان

پاسخ پنجم دبستان

دانلود : 1394

سوال سوم دبستان

سوال سوم دبستان

دانلود : 1481

پاسخ سوم دبستان

پاسخ سوم دبستان

دانلود : 762

تابع از حسابان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : عباس اسدی