نوروز 96

دانلود پاسخ تشریحی آزمون 9 مهر 95

پاسخ تشریحی آزمون 9 مهر 95 را اینجا دانلود کنید...
پاسخ تشریحی آزمون 9 مهر 95 را اینجا دانلود کنید...


فایل های ضمیمه
پیشامد و احتمال هم شانس از جبر و احتمال
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : عباس اسدی