محاسبه معدل کتبی نهایی دانش آموزان سوم دبیرستان

این برنامه قادر است معدل نهایی دانش آموزان سوم دبیرستان را پس از پایان امتحانات نهایی محاسبه کند.توجه داشته باشید که این محاسبه فقط برای معدل کتبی شما است
دانش آموزان سوم ریاضی
درسضریبنمره
دین و زندگی3
عربی2
ادبیات فارسی2
زبان فارسی2
زبان انگلیسی2
فیزیک4
شیمی3
حسابان4
جبر و احتمال2
هندسه3
معدل
محاسبه معدل
دانش آموزان سوم تجربی
درسضریبنمره
دین و زندگی3
عربی2
ادبیات فارسی2
زبان فارسی2
زبان انگلیسی2
فیزیک3
شیمی3
زیست شناسی 4
زمین شناسی2
ریاضی3
معدل
محاسبه معدل
دانش آموزان سوم انسانی
درسضریبنمره
دین و زندگی3
عربی4
ادبیات فارسی2
زبان فارسی2
زبان انگلیسی2
آرایه ادبی2
جامعه شناسی2
جغرافیا 3
فلسفه و منطق3
تاریخ3
ریاضی2
معدل
محاسبه معدل
مطالب مرتبط ...