معرفی دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ دارای پنج دانشکده فنی ومهندسی، هنر ومعماری، علوم انسانی، علوم پایه و گردشگری می‌باشد.

معرفی دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ داراي پنج دانشكده فني ومهندسي، هنر ومعماري، علوم انساني، علوم پايه و گردشگري می باشد.

تحصيلات تكميلي

واحد تحصيلات تكميلي دانشگاه علم و فرهنگ در سال 1384 راه‌اندازي شده و ابتدا با رشته كارشناسي ارشد علوم اجتماعي- مطالعات فرهنگي فعاليت خود را آغاز نمود و هم اكنون در يك رشته دكتري زيست‌شناسي علوم جانوري و نه رشته كارشناسي ارشد مهندسي صنايع- صنايع، مهندسي عمران- سازه، مهندسي مالي، مديريت اجرايي- MBA، حقوق خصوصي، روانشناسي- خانواده درماني، علوم اجتماعي- مطالعات فرهنگي، زيست‌شناسي- علوم جانوري و پژوهش هنر فعاليت مي‌نمايد.

در نيمسال دوم سال تحصيلي 91-90 تعداد 506 نفر دانشجو در اين واحد مشغول به تحصيل هستند كه از اين تعداد 270 نفر زن و 236 نفر مرد مي‌باشند.

دانشكده علوم انساني

دانشكده علوم انساني در مقطع كارشناسي رشته‌هاي حقوق، حسابداري، مديريت صنعتي، مديريت فرهنگي و هنري و روانشناسي باليني و در مقطع كارشناسي ناپيوسته حسابداري از طريق آزمون سراسري دانشجو مي‌پذيرد. تعداد دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 91-90 اين دانشكده، 1227 نفر بوده كه از اين تعداد 882 نفر زن و 345نفر مرد مي‌باشند.

دانشكده علوم گردشگري

دانشكده علوم گردشگري متشكل از گروههاي آموزشي جغرافيا و برنامه ريزي توريسم، اكوتوريسم(طبيعت‌گردي)، مديريت جهانگردي- بازاريابي جهانگردي در مقطع كارشناسي ارشد و مديريت گردشگري در مقطع دكتري مي باشد.

تعداد دانشجويان در نيمسال اول سال تحصيلي 92-91 در اين دانشكده 67 نفر بوده كه از اين تعداد 51 نفر زن و 16 نفر مرد مي باشند.

اهداف و برنامه‌هاي دانشگاه

براساس سياست‌هاي مصوب هيأت امناي دانشگاه، محورهاي زير از جمله اهداف و برنامه‌هاي آينده اين دانشگاه مي‌باشد:

 • دستيابي به جايگاه قابل قبول و مؤثر در نظام آموزشي عالي كشور

 • توسعه كمي و كيفي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي مبتني بر استانداردهاي آموزش عالي كشور و منطبق با جهت‌گيري‌هاي علمي- پژوهشي جهاددانشگاهي

 • پرورش خلاقيت‌ها، مهارت‌ها، توانايي‌ها و استعدادهاي علمي دانشجويان و ايجاد روحيه خودباوري و اعتماد به نفس علمي و مسئوليت ‌پذيري در آنها

 • اعتلاي فرهنگ و تقويت ارزش‌هاي اسلامي و فضيلت‌هاي اخلاقي دانشجويان

 • طراحي، تدوين و توسعه رشته‌هاي جديد و بين رشته‌اي مورد نياز جامعه

 • گسترش و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي

 • اهتمام در جهت حركت دانشگاه به سوي ارايه آموزش‌هاي توأم با كارآفريني و اشتغال‌زايي

 • توجه به جذب دانشجويان ممتاز، مستعد و توانمند

 • توسعه همكاري‌هاي علمي و پژوهشي با پژوهشكده‌هاي جهاددانشگاهي

 • همكاري علمي با دانشگاه‌هاي معتبر خارجي

اهم موفقيتهاي دانشگاه در يك سال گذشته

 • اخذ مجوز رشته‌هاي روانشناسي باليني، حقوق خصوصي، عمران گرايش سازه و مديريت گردشگري در مقطع دكتري، اخذ مجوز رشته‌هاي مديريت گردشگري گرايش بازاريابي وجهانگردي، طراحي پارچه ولباس، نقاشي، مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار، رياضيات گرايش رياضيات مالي در مقطع كارشناسي ارشد و اخذ مجوز رشته مديريت جهانگردي ومديريت بازرگاني در مقطع كارشناسي از موفقيتهاي حوزه آموزشي

 • كسب رتبه اول كشوري مسابقه پل‌هاي فولادي توسط گروه مهندسي عمران در مقطع كارشناسي در بين دانشجويان دانشكده هاي دولتي و غير انتفاعي

 • كسب رتبه اول در نمايشگاه گردشگري

 • واگذاري دبيرخانه دائمي مهندسي فرهنگي ازسوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دانشگاه

 • برگزاري اولين دوره دكتري پژوهش محور با همكاري جهاددانشگاهي در 30 رشته

دانشكده علوم انساني

دانشكده علوم انساني يكي از دانشكده هاي علم و فرهنگ است كه فعاليت آموزشي خود را از سال 1377 شروع نموده است. و امروزه با بيش از 2000 نفر دانشجو در شانزده كد رشته ي كارشناسي ,كارشناسي ارشد و دكتري به فعاليت آموزشي خود ادامه مي دهد.اين دانشكده در راستاي سند چشم انداز كشور و جهاد دانشگاهي و با در نظر گرفتن برنامه ي استراتژي دانشگاه در پي اهداف زير است:

 • تربيت فارغ التحصيلان مومن و پژوهشگر با توان مهارتي مناسب در حوزه هاي علوم انساني.

 • گسترش فعاليتهاي پژوهشي مورد نياز جامعه و كاربردي كردن آنها.

 • همكاري هاي پژوهشي ,آموزشي در حوزه ي علوم انساني با مراكز علمي كشور.

 • ترويج فرهنگ كارآفريني در حوزه ي كاربردي علوم انساني.

 • طراحي و برگزاري دوره هاي ميان رشته اي در حوزه علوم انساني مورد نياز جامعه با اخذ مجوز از وزارت علوم ,تحقيقات و فناوري.

در حال حاضر اين دانشكده به سبب قدمت ,پيشينه آموزشي و اعضاي هيئت علمي خود در ادوار گوناگون فعاليت مفيد و قابل توجه اي داشته و در تمامي مقاطع تحصيلي داراي دانشجو مي باشد كه به تفكيك مقطع تحصيلي و رشته به شرح ذيل مي باشد:

مقطع كارشناسي پیوسته

 • حسابداري

 • مديريت صنعتي

 • مديريت بازرگاني

 • مديريت فرهنگي و هنري

 • روانشناسي باليني

 • حقوق

مقطع كارشناسي ناپيوسته

 • حسابداري

مقطع كارشناسي ارشد

 • مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي

 • مديريت رسانه هاي ورزشي

 • حقوق خصوصي

 • حقوق كيفري و جرم شناسي

 • مطالعات فرهنگي

 • مديريت MBA

 • روانشناسي خانواده درماني

مقطع دكتري

 • حقوق خصوصي

 • روانشناسي باليني

مراجع:

سایت دانشگاه علم و فرهنگ  usc.ac.ir