نکات مهم فیزیک قسمت توان در مدار های الکتریکی (26 اردیبهشت)

مجموعه نکات مهم و کاربردی فیزیک قسمت توان در مدار‌های الکتریکی جهت آمادگی در آزمون 25 بهمن

 1. نکات مهم فیزیک قسمت توان در مدار های الکتریکی (26 اردیبهشت)

  نکات مهم فیزیک قسمت توان در مدار های الکتریکی (26 اردیبهشت)


 2. توان در مدار (2) - محمدرضا اصفهانی

  توان در مدار (2) - محمدرضا اصفهانی


 3. توان در مدار(1)-محمدرضا اصفهانی

  توان در مدار(1)-محمدرضا اصفهانی


 4. جریان الکتریکی - فیزیک یازدهم - مریم عباسی

  جریان الکتریکی - فیزیک یازدهم - مریم عباسی


 5. جریان الکتریکی - فیزیک یازدهم - درسنامه و تست - رادمن سرداری

  جریان الکتریکی - فیزیک یازدهم - درسنامه و تست - رادمن سرداری


 6. یک نکته، یک تست فیزیک (مبحث جریان الکتریکی)- آتنه اسفندیاری

  یک نکته، یک تست فیزیک (مبحث جریان الکتریکی)- آتنه اسفندیاری


 7. تولیدمثل/بار الکتریکی-علوم هشتم-درسنامه و تست-الهه پروری

  تولیدمثل/بار الکتریکی-علوم هشتم-درسنامه و تست-الهه پروری


 8. ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی برق )

  ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی برق )


 9. خازن - فیزیک 2 - درسنامه و انیمیشن - امیرحسین ایمانی پور

  خازن - فیزیک 2 - درسنامه و انیمیشن - امیرحسین ایمانی پور


 10. تارا حسینی (تراز 7065) : روایتی از کتاب سه سطحی فیزیک یازدهم

  تارا حسینی (تراز 7065) : روایتی از کتاب سه سطحی فیزیک یازدهم


موضوعات پر جستجو
2/3/2023 4:55:48 PM