برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد

دانشگاه تهران

20 9 5783 22 9 5 6 7 7 2 7 6 3 2 1 1
58

دانشگاه هنر تهران

20 9 5780 44 4 4 5 6 2 6 5 2 1 2 1
31

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

28 6 5630 64 4 3 6 3 2 4 4 2 1 1 1
22

دانشگاه هنر اصفهان

30 5 5332 309 2 3 4 4 1 4 4 2 1 2 1
11

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

24 3 5377 4 3 6 5 1 5 4 2 1 1 1
8

دانشگاه سمنان

25 7 4926 1023 3 2 3 1 1 3 2 1 1 1 1
5

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

25 3 4557 4 2 5 5 1 2 1 1 1 1 1
7

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

32 5 5702 3 3 6 6 1 4 3 1 1 1 1
10

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

24 3 2 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1
9