برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

30 15 6127 544 818 5 6 6 3 5 7 5 5 4 7 4 6
45

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان جنوبي
2 3 6485 572 6 7 8 1 7 8 6 6 4 7 5 7
22

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

30 13 6431 587 1290 5 6 7 3 4 6 5 5 3 6 4 6
18

دانشگاه اصفهان

20 6 6302 5 6 7 3 6 8 5 6 3 6 5 6
12

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

25 8 5341 1462 5 6 6 3 4 6 5 6 2 6 4 6
3

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

35 11 5594 2835 4 4 6 2 4 5 4 3 3 5 3 5
5

پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه

بومي کردستان
2 3 5381 2140 3 5 5 2 2 4 4 4 4 4 3 5
6

دانشگاه اردکان

23 7 5086 2262 3 3 6 1 3 5 4 4 2 5 2 5
2

دانشگاه شهرکرد

30 7 5205 2720 3 3 5 1 2 4 3 3 3 5 3 5
3

دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم

25 5 5080 4180 4 4 3 1 2 6 3 3 2 4 2 5
6

پرديس شهيد چمران - تهران

بومي استان تهران
10 3 5145 4 4 3 1 2 5 3 4 4 5 3 5
1

دانشگاه بجنورد

35 11 5276 4213 5628 4 3 5 1 1 6 3 3 3 4 2 5
4

دانشگاه گيلان - رشت

40 10 5110 4986 3 2 4 1 1 4 2 2 3 5 2 5
5

دانشگاه اراک

40 8 4954 6147 2 2 3 1 2 5 2 1 2 4 1 4
0

دانشگاه شهيد چمران اهواز

30 7 5001 6212 5953 3 3 4 1 1 6 2 3 3 5 2 5
2

دانشگاه لرستان - خرم آباد

25 7 5097 7644 2 2 5 1 3 5 2 2 3 3 1 5
1

دانشگاه پيام نور تهران - تهران جنوب

50 4 4692 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 3
0

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

30 7 5108 8794 3 2 3 1 1 5 3 3 3 4 1 4
3

دانشگاه رازي کرمانشاه

40 9 4788 9017 8129 2 2 3 1 2 4 2 1 2 3 1 5
1

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

40 11 5364 11915 3 2 3 1 1 4 2 2 2 3 1 5
2

دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج

60 9 4568 9654 1 1 3 1 1 3 2 1 2 2 1 4
0

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
40 9 4754 17388 2 1 2 1 1 3 1 1 1 3 1 4
2

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

50 11 4946 22849 2 2 4 1 1 4 2 1 2 3 1 4
0

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

50 11 4690 8255 25572 2 2 3 1 1 3 1 1 2 2 1 3
0

دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران

60 6 4532 8524 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

60 10 4671 17080 38687 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 3
0

دانشگاه اصفهان

شبانه
10 3 4 3 6 2 4 6 5 5 3 7 2 5
4

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

15 5 5993 4 6 6 1 5 5 4 4 3 4 3 4
7