برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو)

9 3 5442 3 5 6 7 1 3 6 5 4
36

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

9 5 5073 4 6 7 6 1 4 6 6 5
61

دانشگاه فردوسي - مشهد

6 4 5384 3 3 4 5 1 3 4 4 4
16

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

9 6 5426 5 5 6 7 1 3 6 4 5
9

دانشگاه تهران

9 4 5160 4 5 5 6 1 5 6 4 4
23

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

15 8 4398 8142 3 4 6 3 1 3 5 4 4
4

دانشگاه يزد

10 6 5195 3 4 6 3 1 3 4 3 3
4

دانشگاه خوارزمي تهران

18 9 5226 12813 4 5 7 3 1 4 5 4 4
8

دانشگاه شيراز

6 3 5311 4 4 7 5 1 3 5 4 5
4

دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت

15 3 4678 2 4 5 6 1 4 4 4 5
3

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

4 3 5059 4 4 8 5 1 3 5 3 4
6

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

7 6 5322 12533 5 5 6 3 1 3 5 3 5
3

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

7 3 5135 4 5 6 3 2 3 4 3 3
5

دانشگاه خوارزمي تهران

7 4 5299 3 4 8 4 1 4 5 4 4
2

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

7 3 4995 3 3 5 2 1 3 4 4 5
4

دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران

18 11 4719 14214 27926 25675 3 3 6 4 1 2 4 3 4
3

دانشگاه اصفهان

9 5 4436 3 3 6 3 1 2 5 2 4
1

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

15 5 5240 4 1 6 2 1 2 3 2 3
2

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

15 7 4839 4 4 6 3 1 2 4 3 2
1

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

15 8 4779 13843 30402 4 5 7 2 1 2 5 2 4
1

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

25 21 4756 17066 24331 16673 3 4 6 3 1 3 4 2 4
4

دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب

15 8 4562 15257 3 3 7 4 1 2 3 2 3
3

دانشگاه شيراز

7 4 4761 4 3 4 4 1 4 2 3 4
2

دانشگاه قم

18 4 4528 3 4 5 4 1 2 3 1 4
2

دانشگاه قم

18 5 4440 4 4 5 4 1 3 2 2 4
1

دانشگاه سمنان

9 5 4710 3 3 4 1 1 2 3 2 3
1

دانشگاه كاشان

7 4 5131 3 4 6 4 1 3 4 3 3
2

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

18 4 4535 3 4 5 2 1 1 4 2 2
1

دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب

15 4 4725 3 4 6 5 1 2 3 2 2
3

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

18 7 4549 18276 2 3 4 3 1 2 2 1 2
1

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

15 7 4850 19501 41549 3 4 4 2 1 2 3 2 3
2

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

15 5 5047 20275 3 4 5 2 1 3 3 4 4
2

دانشگاه گيلان - رشت

12 7 4749 13383 3 3 5 3 1 2 4 3 4
0

دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج

18 5 4548 17747 3 2 4 2 1 2 2 2 3
0

دانشگاه يزد

10 5 5388 17682 4 5 5 4 1 2 5 3 4
0

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

20 17 4846 31218 22657 4 4 6 4 1 2 3 2 3
0

دانشگاه كردستان - سنندج

9 4 4927 4 3 5 2 1 1 3 1 3
2

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

30 11 4984 35146 21511 4 3 6 2 1 2 4 2 3
0

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

12 6 4536 21046 2 3 4 3 1 2 3 2 3
0

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

15 8 4704 22207 3 2 4 3 1 2 2 2 3
1

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

20 14 4791 29920 20123 3 4 5 2 1 2 4 2 3
1

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

15 7 4409 20789 3 3 6 2 1 2 2 2 3
0

دانشگاه سمنان

شبانه
9 5 3843 2 3 3 3 1 2 3 2 3
0

دانشگاه مازندران - بابلسر

13 6 4835 3 3 5 3 1 2 3 2 3
2

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

18 10 4841 29267 3 3 5 5 1 3 4 2 3
0

دانشگاه مازندران - بابلسر

13 5 4988 4 3 4 4 1 2 3 2 2
1

دانشگاه پيام نور تهران - واحد لواسانات

15 5 4662 23021 2 3 4 2 1 2 3 1 2
0

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

12 5 4753 2 3 6 4 1 2 4 2 4
0

دانشگاه اصفهان

9 4 5166 24818 3 3 5 3 1 3 5 3 3
0

دانشگاه اروميه

15 7 4712 24274 3 4 6 2 1 2 4 2 3
2

دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان

18 10 4553 23442 3 2 4 1 1 1 2 1 2
1

دانشگاه ميبد

10 7 4867 26616 2 4 6 3 1 2 3 2 3
1

دانشگاه علوم پزشکي يزد

32 20 4917 31014 27406 3 3 5 3 1 2 4 2 3
0

دانشگاه يزد

10 5 5226 28564 2 2 5 3 1 2 5 3 3
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

15 6 4857 3 2 5 2 1 1 3 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک

18 7 4414 28111 2 3 3 2 1 1 2 1 2
0

دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود)

12 5 4711 30280 2 3 5 3 1 3 4 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

20 13 4601 39458 29016 3 4 5 2 1 2 3 2 2
1

دانشگاه صنعتي شاهرود

18 4 4503 3 3 6 1 1 2 2 2 2
0

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

15 7 4875 10173 3 4 5 2 1 2 4 2 3
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار

15 7 4368 3 2 5 3 1 1 3 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک

18 7 4415 29827 2 3 4 3 1 1 2 1 2
0

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

6 4 4535 3 3 4 2 1 1 2 2 2
0

دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز)

شبانه
10 11 4719 51583 3 3 4 2 1 1 3 2 3
0

دانشگاه اراک

13 5 4576 2 4 5 2 1 2 3 1 2
0

دانشگاه گيلان - رشت

12 5 4650 37350 2 3 5 2 1 2 3 2 2
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

10 4 4667 3 3 4 4 1 2 2 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي بم

23 12 4499 25289 37088 3 3 6 1 1 2 3 1 2
0

دانشگاه ايلام

9 3 4738 3 2 6 3 1 1 3 1 2
0

دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

15 10 4722 45634 27573 4 4 6 2 1 2 3 2 3
0

دانشگاه ميبد

10 8 4851 40541 2 3 4 1 1 2 3 2 3
0

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

15 10 4614 15158 48934 3 4 7 2 1 2 4 2 3
0

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز پاکدشت

15 3 4271 1 2 4 2 1 1 3 3 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

18 4 4682 3 4 5 4 1 2 4 2 3
0

دانشگاه گلستان - گرگان

10 5 5005 36375 3 2 6 3 1 2 3 2 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين

15 4 4402 3 2 4 1 1 1 2 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج

18 10 4551 19950 49176 3 3 5 3 1 2 3 2 2
0

دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت

15 7 4719 12416 3 4 4 2 1 2 4 2 3
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ملارد

15 5 4353 2 2 3 2 1 1 2 1 2
0

دانشگاه علوم پزشکي زابل

22 10 4664 45491 37420 3 3 6 1 1 1 3 1 2
0

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
12 6 4572 2 2 4 3 1 1 3 1 2
0

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
13 7 4632 40122 3 3 5 3 1 2 3 2 2
1

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

12 4 4707 2 3 4 3 1 2 3 2 2
0

دانشگاه بجنورد

15 7 4681 33613 3 3 5 2 1 1 2 1 2
0

دانشگاه شهيد چمران اهواز

13 7 4737 40730 3 4 5 4 1 3 2 1 3
0

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
13 5 4533 35248 3 3 4 4 1 1 3 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

18 8 4283 43058 3 3 4 2 1 2 3 1 3
0

مجتمع آموزش عالي گناباد

شبانه
9 3 4539 2 3 4 2 1 1 2 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد

18 11 4633 45754 42785 3 3 5 1 1 1 3 1 3
0

دانشگاه سمنان

9 3 4627 3 3 5 1 1 1 4 2 2
0

دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر)

10 3 4426 3 3 3 2 1 2 2 1 3
0

مجتمع آموزش عالي گناباد

15 6 4545 42349 2 2 3 2 2 1 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

15 5 4553 47299 3 3 6 4 1 1 2 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين

18 9 4534 25996 58170 3 3 4 3 1 1 2 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

18 9 4582 19788 62681 3 3 4 3 1 2 3 2 3
1

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز دماوند

15 5 4368 3 3 5 2 1 1 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد اسلام‌شهر

15 4 4231 2 3 4 1 1 2 2 2 2
0

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

15 3 4222 3 4 4 4 1 2 2 1 2
0

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
12 5 4504 3 3 3 4 1 2 3 1 2
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)

شبانه
6 3 4222 3 1 5 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه سمنان

شبانه
9 4 5251 3 3 5 3 1 2 2 2 3
0

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
18 5 4556 3 2 6 3 1 1 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه

15 3 4426 3 1 6 2 1 1 2 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند

18 7 4515 20191 71390 1 2 3 3 1 1 2 1 2
0

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر)

12 4 4483 3 2 6 1 1 1 2 1 3
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار

15 5 4178 2 1 4 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

شبانه
6 3 4267 2 3 3 1 1 1 3 1 2
0

مجتمع آموزش عالي گناباد

شبانه
9 3 4815 4 1 6 1 1 1 4 2 3
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد اسلام‌شهر

15 3 4328 3 3 4 4 1 2 2 1 1
0

دانشگاه پيام نور البرز - واحد ماهدشت

15 5 4366 54756 2 3 3 4 1 1 3 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

18 3 4446 2 4 4 2 1 2 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ملارد

15 7 4358 2 2 3 3 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

15 5 4733 57970 3 2 5 2 1 1 3 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک

18 8 4343 2 2 3 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر)

10 3 4332 58645 3 3 4 1 1 2 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

15 6 4502 3 2 5 3 1 1 1 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

18 7 4661 26758 74515 2 2 5 2 1 1 2 2 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ملارد

15 5 4515 66004 2 2 3 2 1 1 2 1 1
0

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

15 3 4415 4 1 3 1 1 1 3 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين

18 4 4363 62264 1 3 3 4 1 1 2 1 1
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار

15 4 4291 70262 2 2 3 2 1 3 3 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد پيشوا

15 3 4242 3 2 3 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

15 7 4293 67738 2 2 5 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد رباط كريم

15 4 4510 72231 3 3 4 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد لواسانات

15 3 4039 2 2 3 2 1 1 2 1 1
0

دانشگاه پيام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس

15 3 4328 3 2 6 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس

15 4 4301 73244 2 2 3 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور البرز - واحد گرمدره

15 3 4409 2 1 4 2 1 1 1 2 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

18 4 3 2 4 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين

15 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه خوارزمي تهران

7 3 4 3 5 3 2 3 4 2 3
0

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه

15 4 2 1 2 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور البرز - واحد گرمدره

15 3 2 2 3 2 1 1 2 1 2
0

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

7 3 3 3 6 2 1 2 4 2 3
0

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز پرند

15 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2
0

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

7 3 5 5 7 5 1 3 6 4 5
0

دانشگاه زنجان

9 3 3 3 5 2 1 3 3 3 2
4

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو)

شبانه
9 3 4 4 6 6 1 3 5 2 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد رباط كريم

15 3 1 2 4 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

12 3 2 3 4 1 1 2 2 1 1
0

دانشگاه سمنان

شبانه
9 4 2 2 2 3 1 2 1 1 2
0

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

9 3 4 5 6 5 1 3 4 3 4
1

دانشگاه تهران

9 3 6 5 8 4 1 5 7 4 5
0

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4
0

دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب

15 3 4 3 6 4 1 2 2 2 2
0