برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعت نفت

40 12 4611 8036 2 3 4 1 2 2 3
0

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

30 5 4553 7597 2 2 4 1 1 1 2
1

مرکز آموزش عالي لار

25 3 2 2 3 1 1 2 2
1