برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه يزد

4 3 4807 8519 3 4 5 5 2 2 4
11

دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر)

4 3 4278 2 3 2 1 1 1 1
5

دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج

6 3 4512 2 2 5 1 1 1 2
5

دانشگاه يزد

4 3 3 3 6 2 2 2 2
11