10 سوال پر تکرار در مورد رشته‌های متمرکز و نیمه متمرکز

10 سوال پر تکرار در مورد رشته‌های متمرکز و نیمه متمرکز (متمرکز با شرایط خاص) پذیرش متمرکز چیست؟

10 سوال پر تکرار در مورد رشته‌های متمرکز و  نیمه متمرکز

 10 سوال پر تکرار در مورد رشته های متمرکز و نیمه متمرکز (متمرکز با شرایط خاص)


1- پذیرش متمرکز چیست؟  

به صورت یک مرحله ای انجام می شود و فقط کافی است تا شما رشته های متمرکز را در فرم انتخاب رشته بر اساس ترجیح و اولویت خود وارد کنید .


2-رشته های نیمه متمرکز (متمرکز با شرایط خاص) چیست؟  

در رشته های نیمه متمرکز علاوه بر مرحله انتخاب رشته یک مرحله دومی به صورت مصاحبه و یا آزمون عملی، ‌معاینه پزشکی وجود دارد. شما بعد از وارد کردن رشته نیمه متمرکز در صورتی که حد نصاب آزمون عملی یا مصاحبه آن رشته محل را کسب کنید، برای مصاحبه  به آن دانشگاه دعوت می­ شوید. 


3- اگر رشته نیمه متمرکز را انتخاب بالاتر بزنیم، آیا شانس بررسی انتخاب های بعدی خود را از دست می دهیم و دیگر در انتخاب های بعدی قبول نمی شویم؟

خیر.  اگر رشته ای را که  علاقه دارید، رشته نیمه متمرکز است،‌  به قبولی در مرحله دوم آن فکر نکنید و آن را مثل یک رشته عادی در نظر بگیرید و طبق علاقه و اولویت خود انتخاب کنید.

سازمان سنجش تمام انتخاب های شما را بررسی می کند تا جایی که شما در یک رشته محل متمرکز که امکان قبولی دارید، پذیرفته شوید (حتی در صورتی که رشته نیمه متمرکزی که قبولی می شوید را قبل از آن وارد کرده باشید). 


4-در زمان  اعلام نتایج نهایی کنکور،‌ چگونه رشته قبولی متمرکز و نیمه متمرکز اعلام می شود؟

در زمان اعلام نتایج نهایی کنکور شما  یک قبولی در رشته متمرکز دارید. ‌در صورتی که شما در مرحله اول رشته های نیمه متمرکز پذیرش شوید، در فهرست اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول نیمه متمرکز توسط سازمان سنجش اعلام خواهد شد. 


5-در رشته  محل های نیمه متمرکز  مجاز به انتخاب چند رشته هستیم؟ نوع گزینش رشته های نیمه متمرکز چگونه است؟

- اگر مجاز به انتخاب رشته نیمه متمرکز باشید،  می توانید رشته های نیمه متمرکزی که علاقه دارید  را انتخاب کنید اما حداکثر برای دو رشته نیمه متمرکز دعوت به مصاحبه خواهید شد.

- گزینش بیشتر این رشته ها و نیز رشته های دارای شرایط خاص مثل بورسیه ها به صورت کشوری انجام می شود.


6- ترتیب اولویت ها در انتخاب رشته باید به چه شکلی باشد؟

چنانچه رشته نیمه متمرکز برای شما اهمیت بیشتری دارد، بهتر است که آن را در اولویت بالاتر قرار دهید، بدین ترتیب شانس شما برای قبولی در رشته های نیمه متمرکز همچنان باقی خواهد ماند.


 7- اعلام نتایج رشته های نیمه متمرکز چه زمانی است؟ نتایج  نهایی قبولی در رشته های متمرکز چه زمانی منتشر می شود؟

* ابتدا نتایج نهایی  قبولی های رشته های متمرکز کنکور 1400 در سایت سازمان سنجش اعلام می شود. 

** پس از مدت زمان مشخص شده توسط سازمان سنجش،  اسامی داوطلبان در رشته های نیمه متمرکز به صورت چند برابر ظرفیت در سایت سازمان سنجش منتشر می شود که در این زمان باید در مهلت مشخص شده برای مراحل مصاحبه، معاینه، آزمون علمی یا عملی آماده شوید.

*** سازمان سنجش با انتشار اطلاعیه ای زمان و نحوه شرکت در مراحل گزینش عملی را به اطلاع داوطلبان می رساند  و بعد از گذراندن آن نتایج نهایی رشته های نیمه متمرکز را بر روی سایت سنجش قرار می دهد. 

**** نتایج نهایی قبولی های رشته های نیمه متمرکز (مرحله دوم) نیز در سایت سازمان سنجش اعلام خواهد شد. البته زمان اعلام قبولی مرحله دوم در برخی دانشگاه ها با توجه به فرایند مصاحبه متفاوت است. 


8- در انتخاب رشته کنکوری سراسری، نحوه انتخاب و قبولی در رشته متمرکز و نیمه متمرکز چگونه است؟

الف)   ابتدا اسامی پذیرفته شدگان متمرکز در شهریور اعلام می شود یعنی سازمان سنجش اولین رشته محل متمرکزی که قبول شده باشید را انتخاب و اعلام می کند.  

ب) حال چنانچه رشته نیمه متمرکز خود را قبل از این رشته متمرکز قبول شده ، انتخاب کرده باشید،‌  منتظر اعلام فهرست قبولی های مرحله اول رشته های نیمه متمرکز (جهت رفتن به مصاحبه و آزمون عملی و ..)  باشید.

ج) اما اگر رشته نیمه متمرکز را بعد از این رشته متمرکز قبول شده انتخاب کرده باشید ، دیگر انتخاب های بعدی شما چه متمرکز چه نیمه متمرکز خوانده نمی شود. 


9-نحوه اعلام قبولی و ثبت نام در رشته های متمرکز و نیمه متمرکز در اعلام نتایج نهایی چگونه است؟ 

حداکثر دو رشته مصاحبه دار در مرحله اول ممکن است قبول و دعوت به مصاحبه شوید و حداکثر یک رشته متمرکز هم می توانید قبول بشید یعنی جمعا در مرحله اول تا سه انتخاب ممکن است قبول شوید.

در این حالت ممکن است یک رشته متمرکز هم در کنار مرحله اول نیمه متمرکزها قبول شوید، در این صورت شهریور ماه که نتایج نهایی قبولی های متمرکز اعلام می شود داوطلب قبول شده می تواند به دانشگاه برود و رشته متمرکز را  ثبت نام کند. 


10- اگر  رشته متمرکز قبول شویم و ثبت نام کنیم ، در صورتی که نام مادر فهرست اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول( دعوت به مصاحبه و آزمون عملی و ..) قرار داشته باشد ، باید چه کار کنیم؟

  1. اگر  در  رشته متمرکزی که قبول شدید و ثبت نام کنید و از طرفی نام شما در فهرست اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول نیمه متمرکز برای مصاحبه و ..  قرار داشته باشد ، سه حالت برای شما وجود دارد: 

  2. الف) می توانید به مصاحبه نروید و همان رشته متمرکزی که قبول و  ثبت نام کرده اید را ادامه دهید.
  3. ب) می توانید  در مصاحبه و معاینه و امتحان های عملی و تئوری رشته نیمه متمرکز اعلام شده، شرکت کنید، اگر در مرحله دوم در آن رشته نیمه متمرکز پذیرفته شوید،  قبولی در رشته متمرکز لغو می شود و مثل دانشجوی انتقالی ، رشته نیمه متمرکز را ثبت نام می کنید.
  4. ج) اگر هم در مرحله دوم یعنی مصاحبه و معاینه و گزینش رشته نیمه متمرکز پذیرفته نشوید ، می توانید همان رشته متمرکزی را که قبول و  ثبت نام کرده بودید را  ادامه دهید.

*** بنابرین رشته های نیمه متمرکز را بر اساس اولویت و علاقه خود قبل از رشته های متمرکز در اولویت انتخاب های خود قرار دهید،  چون در غیراینصورت اگه متمرکز را زودتر قبول شوید،‌ انتخاب رشته شما متوقف می شود و دیگر انتخاب های نیمه متمرکز که بعد از آن زده اید برایتان خوانده نمی شود. 


5/29/2023 3:00:32 AM
Menu