سخن هفته : هنرستان، جایگاه فعلیت بخشیدن به فنآوری‌های نهفته در انسان‌ها

مطالعات استراتژی توسعه‌ی صنعتی نشان می‌دهد که کشور ما، بیش از نیروی کار مهندس، نیاز مبرم به تکنسین دارد...

سخن هفته : هنرستان، جایگاه فعلیت بخشیدن به فنآوری‌های نهفته در انسان‌ها

هنرستان، جایگاه فعلیت بخشیدن به فنآوری‌های نهفته در انسان‌ها


مطالعات استراتژی توسعه‌ی صنعتی نشان می‌دهد که کشور ما، بیش از نیروی کار مهندس، نیاز مبرم به تکنسین دارد. به عبارت دیگر، فقدان تجربه‌ی کاری و مهارت در نزد نیروی کار جوان (حتی تحصیل‌کرده‌ها) عامل جذب نشدن آن‌ها توسط بنگاه‌های صنعتی و مؤسسات تجارتی و خدماتی است. غلبه بر این نقیصه مستلزم ایجاد و گسترش آموزش‌های هنرستانی است که خوشبختانه در سالیان اخیر مورد اهتمام ویژه‌ی مسئولان کلان این امر، از آموزش و پرورش تا آموزش عالی قرار گرفته است.


یکی از تعاریف فناوری،‌ تجربه‌ی منظم و پیاپی تکنیک‌های ساخت و اجراست که خود عامل تبدیل منابع طبیعی به منابع تولید است. به عبارت دیگر، مهارت‌ها و تجربیات تولیدی به عنوان فناوری نهفته در انسان‌ها نقش اساسی در پیشبرد استراتژی صنعتی کشور ایفا می‌‌کند. اما آن‌چه ما در وضعیت فعلی نیاز جدی داریم تغییر نگرش‌های موجود نسبت به نقش و جایگاه راهبردی هنر در نظام آموزشی ماست؛ زیرا هنرستان در همه‌ی مقاطع تحصیلی، از پایه تا آموزش عالی، محرک اصلی ایجاد و توسعه‌ی ظرفیت‌های کارآفرینی است. هم‌چنین هنرستان امکانات وسیع‌تر و سریع‌تری را برای غلبه بر معضل بیکاری فراهم می‌آورد. هنرستان، جایگاه فعلیت بخشیدن به فناوری‌های نهفته در انسان‌هاست.

 منبع :

3/25/2023 2:33:06 PM