درباره نور چقدر اطلاعات دارید؟

* نور در خط مستقیم حرکت می کند ولی چون وزن دارد، تحت تاثیر جاذبه‌ی کرات، خم می‌شود. * نور در هر ثانیه سیصد هزار کیلومتر راه طی می کند. * نور در مواردی شبیه امواج الکتریکی – مغناطیسی عمل می‌کند...

درباره نور چقدر اطلاعات دارید؟

* نور در خط مستقیم حرکت می کند ولی چون وزن دارد، تحت تاثیر جاذبه‌ی کرات، خم می‌شود.

* نور در هر ثانیه سیصد هزار کیلومتر راه طی می کند.

* نور در مواردی شبیه امواج الکتریکی – مغناطیسی عمل می‌کند و در مواردی هم شبیه ذره‌ای به نام ((فوتون)).

* نور پس از برخورد با اشیا تا حدودی منعکس شده برمی‌گردد.

* نور اگر از واسطه‌ای نظیر هوا به واسطه‌ی غلیظ تر یا رقیق‌تر وارد شود، می‌شکند و به یک طرف خم می‌شود.

* درخشش هر جسمی به میزان مجذور فاصله‌اش از منبع نور کاهش می‌یابد.

* نور می تواند از نورهای دیگر عبور کند بدون آنکه تحت تاثیر یکدیگر قرار گیرند.

* رنگ اشیاء بستگی به آن دارد که چه نوری  را از خود منعکس کند.

* نور سفید خورشید ترکیبی از رنگ های قوس و قزح می‌باشد. تمام رنگ‌های دنیا را می‌توان از ترکیب سه رنگ اصل زرد، آبی و قرمز به‌دست آورد.

* نور، مادر تمام انرژی‌هاست، بینش انسان، رشد گیاهان و زیبایی جهان به نور وابسته است.

noor1.jpg

 منبع: www.norabadi.blogfa.com