دانستنی‌هایی از حیوانات

پلنگ : سریع‌ترین جانور دنیاست و قادر است 135 کیلومتر مسافت را در ساعت طی کند. سرعت متوسط پلنگ 71 کیلومتر در ساعت است! زرافه: خداوند متعال زرافه را به صورت شش حیوان خلق فرموده:

دانستنی‌هایی از حیوانات

دانستنی‌هایی از حیوانات

پلنگ : سریع‌ترین جانور دنیاست و قادر است 135 کیلومتر مسافت را در ساعت طی کند. سرعت متوسط پلنگ 71 کیلومتر در ساعت است!

زرافه: خداوند متعال زرافه را به صورت شش حیوان خلق فرموده:

1- سر، مانند اسب                          2- گردن، مثل گردن شتر

3- سم، مانند سم گاور                     4- شاخ، مانند گاو

5- دم، همانند دم آهو                      6- پوست، مانند پوست پلنگ

zarafe.jpg

خفاش : تنها حیوان پستانداری است که پرواز می‌کند!

ملخ : خداوند ملخ را به صورت ده حیوان خلق فرموده است:

1- روی: مانند روی اسب                                2- سینه: مانند شیر

3- چشم : مانند چشم فیل                             4- شکم: مانند شکم عقرب

5- شاخ: همچون شاخ گوزن                           6- ران: مثل ران شتر

7- دم: مانند دم مار                                     8- پا: همچون پای شتر مرغ

9- جناح : مانند عقاب                             10- گردن: همانند گردن گاو

لاک پشت: در بین جانوران با بیش از 152 سال بالاترین سن را دارد!

lakposht.jpg

مرغابی: طولانی‌ترین دوره روی تخم خوابیدن متعلق به این پرنده است( 75تا82 روز)

شتر مرغ: بزرگ‌ترین پرنده روی زمین است که قادر به پرواز نیست، نوعی از این پرنده پیدا شده که 5/156 کیلوگرم وزن داشته است.

فیل: بزرگ‌ترین پستاندار خاک زی است که وزن آن تا 5/6 تن هم می رسد.

پروانه :1-هرگز نمی خوابد. 2- مدت عمر او 3 ماه است.3- از یازده کیلومتری بوها را حس می‌کند.

شتر: هنگام تشنگی می تواند یکصد لیتر آب بخورد و بیش از نهصد و نود کیلومتر راه را بدون آب و غذا می تواند بپیماید!

 کرم‌های ابریشم: در پنجاه و شش روز هشاد و شش هزار برابر خود غذا می‌خورند!

منبع: سايت آفتاب