جزئیات کامل نظام جدید آموزشی 3-3-6

ساختار «3-3-6» در سال تحصیلی 92-91 در نظام آموزشی کشور استقرار می‌یابد و بدین ترتیب دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی به جای ورود به مقطع راهنمایی، به دوره ششم ابتدایی وارد می‌شوند.

جزئیات کامل نظام جدید آموزشی 3-3-6

به گزارش روابط عمومي معاونت آموزش ابتدايي و به نقل از روزنامه ايران، معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش جزئيات کامل نظام جديد آموزشي «3-3-6» را تشريح کرد.

سرکار خانم فاطمه قربان در گفت‌وگو با خبرنگار با اشاره به جزئيات استقرار نظام «3-3-6» از سال تحصيلي آينده گفت: ساختار «3-3-6» در سال تحصيلي 92-91 در نظام آموزشي کشور استقرار مي‌يابد و بدين ترتيب دانش‌آموزان پايه پنجم ابتدايي به جاي ورود به مقطع راهنمايي، به دوره ششم ابتدايي وارد مي‌شوند و براين اساس مقطع اول راهنمايي فقط براي همان سال حذف مي‌شود.

معاون آموزش ابتدايي با تأکيد بر اين که تحول ساختاري در نظام آموزشي با استقرار سيستم «3-3-6» از سال تحصيلي آينده آغاز خواهد شد، افزود: اين در حالي است که تحول محتوايي از سال تحصيلي جاري آغاز شده و در نخستين گام کتب پايه اول دبستان تغييرات اساسي يافته است. براين اساس کتب رياضي و علوم تا 80 درصد تغيير کرده و کتاب‌هاي قرآن و فارسي نيز در اين دوره تحصيلي بهسازي شده است.

وي ادامه داد: دوره ابتدايي در نظام تحصيلي کنوني فقط گروه‌هاي سني 6 تا 10 سال را پوشش مي‌داد، اما با استقرار ساختار جديد، دوره ابتدايي شامل گروه‌هاي سني 6 تا 11 سال خواهد شد.

سرکار خانم قربان مهمترين هدف از ايجاد ساختار آموزش جديد را آماده‌کردن دانش‌آموزان براي کسب آداب و مهارت‌هاي زندگي اجتماعي عنوان کرد و گفت: از آنجا که دوره ابتدايي را دوره آموزش عمومي و بسيار تأثيرگذار براي دانش‌آموزان مي‌دانيم، بنابراين اگر يک سال به اين دوره اضافه شود، دانش‌آموزان توانايي بيشتري براي حضور در اجتماع و فعاليت‌هاي مشارکتي پيدا مي‌کنند.

وي تأکيد کرد: همچنين با اضافه شدن يک سال به دوره ابتدايي، دانش‌آموزان فرصت بيشتري براي انتخاب رشته تحصيلي پيدا مي‌کنند، چرا که در اين صورت دانش‌آموزان تا زمان انتخاب رشته 9 سال تحصيلي فرصت دارند.

به گفته معاون ابتدايي آموزش و پرورش، ساختار «3-3-6» هم اکنون در 120 کشور دنيا در حال اجراست.

وي با تأکيد دوباره بر اين که در سال تحصيلي 92-91 پايه اول راهنمايي حذف خواهد شد، ادامه داد: بنابراين به اولياي دانش‌آموزان کلاس پنجمي توصيه مي‌کنيم هيچ گونه فشار و اجباري به دانش‌آموزان براي ورود به مدارس استعدادهاي درخشان نمونه دولتي وارد نکنند. وي ادامه داد: با تغيير ساختار آموزشي از «4-3-5» به «3-3-6»، محتواي کتاب‌هاي درسي به ترتيب از سال تحصيلي 91 (پايه دوم و ششم ابتدايي)، سال 92 (سوم ابتدايي و اول راهنمايي)، سال 93 (چهارم ابتدايي و دوم راهنمايي) سال 94 (پنجم ابتدايي و سوم راهنمايي)، سال 95، (اول دبيرستان و دوم دبيرستان) و سال 96، سوم دبيرستان تغيير خواهد کرد.

وي ادامه داد: ساختار نظام آموزشي و محتواي کتاب‌هاي درسي دانش‌آموزان در سال تحصيلي 97-96 در همه مقاطع تغيير کرده و بدين ترتيب مقطع پيش‌دانشگاهي به طور قطع از دوره‌هاي تحصيلي حذف مي‌شود.

معاون آموزش ابتدايي پس از طي اين 6 سال، دوره متوسطه به دو دوره سه ساله متوسطه اول و متوسطه دوم تقسيم مي‌شود، اما نظام آموزشي همان 12 سال تمام است.

وي با بيان اين که هم اکنون کار تدوين محتواي کتب دوم و ششم ابتدايي به پايان رسيده است، گفت: کتاب‌هاي مقطع دوم و ششم ابتدايي به چاپ خواهد رسيد و براين اساس 45 هزار نيروي انساني براي تدريس کتاب‌هاي دوره ششم ابتدايي آموزش‌هاي لازم را خواهد ديد.

سرکار خانم قربان تأکيد کرد: آموزش و پرورش براي تدريس مقطع ششم ابتدايي نياز به جذب نيروي جديد ندارد و نيروهاي فعلي را ساماندهي خواهد کرد.

وي با بيان اينکه دوره پيش دبستاني همچنان يک دوره غيررسمي و غير اجباري خواهد ماند، گفت: با اين وجود صدور مجوز، بحث نظارت، توليد محتوا و گزينش نيروي انساني در مراکز پيش دبستاني برعهده آموزش و پرورش خواهد بود.

ايشان با تأکيد بر اين که در ساختار آموزشي جديد سعي شده حافظه محوري در دانش‌آموزان به تفکر فلسفي تغيير يابد، تصريح کرد: محتواي کتب درسي در ساختار جديد به شکلي طراحي شده است که در ذهن دانش آموز ايجاد مسئله کرده و او را به دنبال راه‌حل بکشاند.

وي همچنين درباره ماندگاري ساختار جديد «3-3-6» در نظام آموزشي گفت: هرگونه تغيير در نظام آموزشي نشانه پويايي نظام آموزشي در کشور است، ضمن اين که همه تغييرات محتوايي و ساختاري در نظام آموزشي جديد نتيجه پژوهش‌هاي نزديک به 30 ساله است و مطالعات پژوهشي عميقي پشت آن طرح نهفته است.

 

منبع :

4/2/2023 10:05:54 AM