گفتگو بامحدثه باباخانلو برتر رشته‌ی تجربی میانگین تراز 6989

دانش آموز باتوجه به خوداتکایی و اجرای آموزه‌های کانون درطول سه سال در متوسطه‌ی دو و یکسال در پایه‌ی هشتم توانسته است در رشته‌ی پزشکی تهران پذیرفته شود.

گفتگو بامحدثه باباخانلو برتر رشته‌ی تجربی  میانگین تراز 6989

نام و نام خانوادگی: محدثه باباخانلو 

مقطع و رشته: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

نام شهر و استان: تهران

میانگین تراز: ۶۹۸۹

از چه سالی عضو کانون بوده و چند آزمون شرکت کرده است: هشتم+سه سال آخر  

شغل و تحصیلات مادر: دانشجو لیسانس 

شغل و تحصیلات پدر: وکالت لیسانس

 

مصاحبه کننده: زهرا رفیق شیرزن 

 

 

شما چگونه با کانون آشنا شدید؟ فرد خاصی توصیه کرد؟ آیا فردی در خانواده شما عضو کانون بوده یا هست؟ چه نتیجه ای کسب کردند؟ 

از طریق هم کلاسی ها و عضو کانونی در خانواده نداشتیم .

 

پشتیبان ویژه شما چه کسی می باشد و درچه رشته ای تحصیل می کنند؟ نقطه قوت یا ویژگی مثبت مشاورتان چیست؟ 

پشتیبان ویژه نداشتم ولی پشتیبانم توضیحات تحلیل کارنامه را به من گفتند .

 

دستاورد شما از شرکت در آزمون های کانون چه بوده است؟

 برنامه ریزی منظم و پیشرفت پله پله همچنین متوجه شدم،  به طور تقریبی در جامعه آماری در کجا قرار گرفته ام .

 

 

چرا این تعداد آزمون شرکت کردید؟ خسته نشدید ؟ 

 شرکت در آزمون ها انگیزه رو برای ادامه مسیر افزایش می داد و همچنین حس رقابت نسبت به مرحله قبلی تقویت می‌شد .

 

پشتیبان تحصیلی شما در منزل چه کسی است؟ پدر و مادر یا خواهر و برادر؟ چه کمکی به شما می کنند؟ 

تمامی پیگیری درسی به عهده خودم بود  ، چون هیچ فردی به اندازه خود اون فرد نسبت به نقاط  ضعف و قوت اگاه نیست.

 

نقش مدرسه در موفقیت شما به چه صورت است؟  

مدرسه باعث  می شود و رقابت سالم بین دانش آموزان قوی ایجاد شود  .

 

از کدام یک از کارنامه‌های جعبه ابزار کارنامه استفاده می‌کنید؟ دلیل استفاده از هر کارنامه را ذکر کنید.  

کارنامه های پروژه ای میزان آگاهی فرد رو نسبت به پیشرفت در دوره های مختلف کامل می‌کند  ، همچنین کارنامه اشتباهات روند تحلیل آزمون راسریع تر می کند .

 

 

مطابق برنامه‌ی راهبردی درس می خوانید؟ چگونه برنامه‌ریزی می کنید؟ 

برنامه ریزی درسی من کاملا طبق بودجه بندی قلم چی بود ،  به جز دو ماه آخر که تعداد دفعات جمع بندی بیشتری نسبت به آزمون ها داشتم .

 

کدام درس ها نقطه قوت شماست؟ روش مطالعه این درس ها چگونه است؟ در مدرسه یا آزمون ها چه نمره ای برای این درس ها کسب می کنید؟ 

درس زیست در کنکور نقطه قوت من بود  .

تسلط کامل به مطالب کتاب و شکل ها همچنین تکرار مطالب و ایجاد ارتباط بین فصول مختلف عامل پیشرفت در این درس است .

در کنکور %۷۵ کسب کردم   .

 

 

در طول این سال ها درسی بوده که ضعیف باشید اما با تغییر روش، آن را به نقطه قوت تبدیل کرده باشید؟ کدام درس؟ چه کاری کردید؟ 

تقریبا در طول آزمون ها روند ثابتی داشتم  ،شاید نقطه ضعف را در درس ریاضی داشتم که با افزایش تعداد تست توانستم به تسلط کافی برسم .

 

درطول دوره آموزشی به چه چالش هایی برخورد کرده ای که توانستی آنها را برطرف کنی و به چه صورت؟ 

سال کنکور انقدر درس برای من اهمیت داشت که به مسائل جانبی توجه نمی کردم .

 

روزی چند ساعت درس می خوانید؟ چند درصد زمان خودتان را به تست زدن اختصاص می دهید؟

 میانگین  10 الی ۱۱ ساعت در ابتدای سال ۴۰ درصد ساعت مطالعه صرف تست می شد اما در آخر ۷۰ الی ۸۰ در صد مطالعه تست زنی بود .

 

در کارنامه ابتدا به سراغ دیدن نمره کدام درس ها می روید؟ ایرادات هر درس را چگونه برطرف می کنید؟ 

زیست و شیمی،از مبحثی که غلط یا نزده داشتم تست حجمی کار می کردم .

 

آیا اعضای خانواده کارنامه‌ی شما را می بینند؟ اگر افت داشته باشید برخورد آن ها با این افت چگونه است؟ 

سعی می کردند روحیه بدهند تا بتوانم دوباره برای بهتر شدن تلاش کنم .

 

کدام یک از کتاب های کانون را استفاده می کنید؟ این کتاب ها چه ویژگی‌هایی دارند؟ 

 کتاب آزمون جمع بندی و نوروز داشتم . برای آمادگی بیشتر برای آزمون دی و فروردین ماه

 

فکر می کنید مهم ترین ویژگی که شما دارید و باعث می شود خوب درس بخوانید، چیست؟ 

انگیزه برای تبدیل شدن به بهترین خودم .

 

آیا برای درس خواندن با دوستان صمیمی خود در ارتباط هستید؟ در مورد چه چیزی با هم گفت و گو می کنید؟ وضعیت درسی دوستان شما چگونه است؟ 

زیاد نحوه مطالعه  ی خودم  را با دیگران مقایسه نمی کردم .

 

اگریک توصیه یا یک نکته بخواهید به من یاد بدهید تا به دانش آموزانم آموزش بدهم چیست؟

 هیچ وقت ناامید و خسته نشوید .

6/8/2023 6:10:07 PM
Menu