مجله‌های آزمون 29 اردیبهشت 1402 (از دبستان تا دوازدهم)

شما دانش‌آموزان می‌توانید مجلات آزمون و سرای دانش آزمون 29 اردیبهشت را از طریق فایل ضمیمه این مطلب دانلود کرده و مطالعه کنید.

مجله‌های آزمون 29 اردیبهشت 1402 (از دبستان تا دوازدهم)

شما دانش‌آموزان می‌توانید مجلات آزمون و سرای دانش آزمون 29 اردیبهشت را از طریق فایل ضمیمه این مطلب دانلود کرده و مطالعه کنید.

نسخه‌ی کاغذی مجله‌ی آزمون 29 اردیبهشت برای نمایندگی‌ها ارسال شده است و شما در صورت تمایل می‌توانید به نمایندگی مراجعه و نسخه‌ی کاغذی را دریافت کنید.

* مجلات این آزمون در 10 نسخه و به تفکیک مقطع و رشته در اختیار شما قرار گرفته است

در مجلات این آزمون مطالب زیر را خواهید خواند:

 کنکوری ها:

- برنامه‌ی راهبردی کانون برای امتحانات و دوران جمع‌بندی

- مدیریت زمان در آزمون‌های جامع (مقاله)

- جداول زمان‌های نقصانی برای کنکور تیر 1402

- گفت‌وگو با قهرمانان پیشرفت در دوران جمع بندی

- 3 مصاحبه درباره دوران جمع‌بندی (مصاحبه با قهرمان پیوستگی)

- گزیده گفت‌وگو با قهرمانان پیشرفت در دوران جمع‌بندی

و مقالات مشاوره ای همکاران

مجلات پایه؛ از دوم دبستان تا یازدهم:

- برنامه‌ی راهبردی کانون برای امتحانات و دوران جمع‌بندی

- برنامه‌ی راهبردی تابستان 1402

- مصاحبه به قهرمانان پیوستگی هر پایه

- مصاحبه با قهرمانان پیشرفت

- گفت‌وگو با دانش آموزان برتر در مورد روش بازیابی

- گزیده گفت‌وگو با قهرمانان پیوستگی 

- اسامی قهرمانان پیوستگی در شهر شما

و مقالات مشاوره ای همکاران


6/8/2023 6:02:41 PM
Menu