مجله‌های آزمون 15 اردیبهشت 1402 (از دبستان تا دوازدهم)

شما دانش‌آموزان می‌توانید مجلات آزمون و سرای دانش آزمون 15 اردیبهشت را از طریق فایل ضمیمه این مطلب دانلود کرده و مطالعه کنید.

مجله‌های آزمون 15 اردیبهشت 1402 (از دبستان تا دوازدهم)

شما دانش‌آموزان می‌توانید مجلات آزمون و سرای دانش آزمون 15 اردیبهشت را از طریق فایل ضمیمه این مطلب دانلود کرده و مطالعه کنید.

نسخه‌ی کاغذی مجله‌ی آزمون 15 اردیبهشت برای نمایندگی‌ها ارسال شده است و شما در صورت تمایل می‌توانید به نمایندگی مراجعه و نسخه‌ی کاغذی را دریافت کنید.

در مجلات این آزمون مطالب زیر را خواهید خواند:

مجلات دهم و یازدهم و کنکوری ها:

- امسال کانونی ها این‌گونه جمع‌بندی می‌کنند (مقاله)

- 6 راهکار برای جمع بندی به روش سه روز یک بار (مقاله)

- برنامه‌ی راهبردی کانون برای ایام امتحانات و دوران جمع‌بندی (برای کنکوری ها و دهم و یازدهمی ها)

- گفت‌وگو با قهرمانان پیشرفت در دوران جمع بندی

- 2 مصاحبه ( مصاحبه با قهرمان پیشرفت + مصاحبه با قهرمان پیوستگی)

و مقالات مشاوره ای همکاران

مجلات دبستان و متوسطه:

- امسال کانونی ها این‌گونه جمع‌بندی می‌کنند (مقاله)

- برنامه‌ی راهبردی کانون برای ایام امتحانات 

- مصاحبه با قهرمانان پیشرفت

- گفت‌وگو با دانش آموزان برتر در مورد امتحانات پایان سال

- گفت‌وگو با دانش آموزان برتر در مورد روش بازیابی

- اسامی قهرمانان پیوستگی ششم و نهم در شهر شما

و مقالات مشاوره ای همکاران
6/8/2023 7:12:29 PM
Menu