کاظم قلم چی : در پایان دوران طلایی نوروز اره‌ها را تیز کنید

بسیاری از دانش آموزان کانونی مدت‌ها منتظر دوران طلایی نوروز بودند . اکنون یک هفته تا پاین دوران طلایی نوروزباقی مانده است .

کاظم قلم چی : در پایان دوران طلایی نوروز اره‌ها را تیز کنید

بسیاری از دانش آموزان کانونی  مدت ها منتظر دوران طلایی نوروز بودند . اکنون یک هفته تا پایان دوران طلایی نوروزباقی مانده است . خوب است نگاهی به هفته های گذشته بکنیم و ببینیم از آغاز تاکنون کدام برنامه ها را اجرا کرده ایم در کدام موارد موفق تر بوده ایم و در کدام موارد لازم است در یک هفته ی پیش رو تا 18 فروردین کارهای جبرانی را انجام دهیم .

اگر تابلوی نوروزی و دفتر برنامه ریزی را تکمیل کرده باشید کار ساده تر است و اگر نه ، می توانید با بررسی نتیجه ی آزمون های 5  و 7 فروردین و آزمون 12 فروردین و مقایسه ی آن با آزمون های مشابه میزان موفقیت و پیشرفت خودتان را مشخص کنید . اگر به نتایج دلخواه نرسیده اید نگران نباشید .دوران طلایی نوروز می تواند یک تلنگر به موقع هم باشد و به شما یادآوری کند تا برای هفته های بعدی در فروردین و اردی بهشت برنامه ریزی بهتری داشته باشید . ما به زودی با تعداد زیادی از دانش آموزان که توانستند در ماه های بهار پیشرفت و جهش داشته باشند مصاحبه خواهیم کرد . این ها دانش آموزانی هستند که توانستند در دو یا سه ماه پایان سال عقب ماندگی ها را جبران کنند و به نتایج خیلی خوب برسند. 

نتیجه : نگاهی به کارنامه و  کار خودتان در دوران طلایی نوروز بیندازید . در کدام موارد خوب کار کردید ؟ ابتدا نقاط مثبت و دستاوردهای درسی و غیردرسی خود را ببینید . حتما از نقاط مثبت خودتان شروع کنید و سپس مواردی را مشخص کنید که باید جبران کنید . در کدام زمینه ها و در کدام درس ها باید بیشتر کار کنید ؟ 

پاسخ به یک سوال همیشگی دانش آموزان : 

اگر از امروز شروع کنیم می رسیم !؟ این سوال پرتکرار و همیشگی است . و پاسخ این است : بله . شما هر روز که شروع کنید می توانید موفق شوید و عقب ماندگی ها را جبران کنید . همان طور که گفتیم در سال های گذشته و در فصل بهار بسیاری از دانش آموزان توانستند با تشخیص وضعیت خود برنامه ریزی جبرانی داشته باشند و به نتایج عالی برسند و متاسفانه برخی هم فکر کردند که عقب ماندگی ها را نمی توانند جبران کنند و از کار و برنامه ریزی دست کشیدند . شما جزء کدام گروه هستید ؟ 

گروه اول : از عملکرد خودم در دوران طلایی نوروز راضی هستم و به پیشرفت خودم ادامه خواهم داد.

گروه دوم : عملکرد من در دوران طلایی نوروز کامل نبوده اما تا 18فروردین و پس از آن جبران خواهم کرد . ادامه می دهم و به تلاش خود امیدوارم .

گروه سوم : از عملکرد خودم در دوران طلایی نوروز اصلا راضی نیستم ولی ادامه خواهم داد . مایوس  نیستم . می توانم جبران کنم .

گروه چهارم : امیدواریم که جزء این گروه چهارم نباشید . این گروه تصورمی کنندکه عقب ماندگی هارا نمی توانند جبران کنند و به ماه های بعدی امیدوار نیستند .

 و اما : معنی عبارت " اره ها را تیز کنید " چیست ؟ این عبارت یک مثال مشهور در مدیریت است که با یک تمثیل تاکید می کند هر از گاهی درنگ کنید کار قبلی خودتان را بررسی کنید و سپس ادامه دهید .  یک نفر را در نظر بگیرید که درختی را اره می کند اگر پیوسته به کار ادامه دهد و اره را تیز نکند پس از مدتی اره از کار می افتد و می شکند . پس بهتر است هر از چند گاهی مکث کند و پس از بررسی کار خود و با نگاه به گذشته مجددا کار را شروع کند.اکنون مهم نیست که چقدراز کارتان راضی یا ناراضی هستید . همین قدر که این مقاله را می خوانید یعنی زندگی و دستاوردهایتان برای خودتان مهم است . پس درنگی کوتاه بکنید . کار سه هفته یا یک ماه گذشته را بررسی کنید و برای یک هفته ی بعد ( تا 18 فروردین ) و یک ماه بعد برنامه ریزی کنید . اولویت ها را مشخص کنید و کار را شروع کنید . مطمئن باشید که موفق خواهید شد . 


کاظم قلم چی

5/28/2023 12:38:36 PM