تقویت زبان (تاریخ) - انگلیسی-چند عبارت پرکاربرد- فرشید کامرانی

تقویت زبان (تاریخ) - انگلیسی-چند عبارت پرکاربرد- فرشید کامرانی تقویت زبان (تاریخ) - انگلیسی-چند عبارت پرکاربرد- فرشید کامرانی

تقویت زبان (تاریخ) - انگلیسی-چند عبارت پرکاربرد- فرشید کامرانی

دانش آموزان عزیز سلام

من فرشید کامرانی فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف هستم.


وقتی با متن هایی با موضوع های تاریخی روبرو می شوید با عباراتی روبرو می شوید که ممکن است در فهمیدن آن مطلب باعث سردرگمی شما شود. در این جا چند عبارت پرکاربرد در متون و موضوعات تاریخی را به همراه معنی آنها برای شما آورده ام.

Age = a particular period of history: The Victorian age, the digital age

Era = a period of time that is remembered for particular events: The arrival of moving pictures marked the end of an era for live theatre

Middle-aged = people in their middle years of life: Most companies are run by middle-aged men

The Middle Ages = a period of European history between 1000 and 1500 AD

(مسیح)BC is used in the Christian calendar to refer to the time before the birth of Jesus Christ

 AD is used to refer to the time after Christ was born

Circa is used to mean about or approximately and is sometimes written simply c

We do not use an apostrophe to talk about decades📌

the 1960s

  the 1960's


لینک سایر مطالب زبان


برای ارتباط با پشتیبان ویژه و اطلاع از شرایط مشاوره با رتبه هاي برتركانوني 

به لينك زير مراجعه كنيد.

ارتباط با پشتیبان ویژه

5/30/2023 4:10:32 AM
Menu