محمد مهدی حمیدی-در دو.ران عید تغییراتی در شیوه مطالعه ام دادم

سلام من محمد مهدی حمیدی هستم رتبه 6 سهمیه؛ منطقه 2 کنکور هنر سال 1401 و دانشجوی رشته سینما دانشگاه هنر تهران هستم.

محمد مهدی حمیدی-در دو.ران عید تغییراتی در شیوه مطالعه ام دادم

سلام من محمد مهدی حمیدی هستم رتبه 6 سهمیه؛ منطقه 2 کنکور هنر سال 1401 و دانشجوی رشته سینما دانشگاه هنر تهران هستم.

من به عنوان یک دانش آموز که داوطلب کنکور سراسری بودم دوران عید را یک دوران یا بهتر بگویم فرصتی طلایی طلایی می دانستم، فرصتی که می تواند اثرات منفی یا مثبت بسیاری را بنا بر عملکرد دانش اموز داشته باشد و تمامی سعی من بر آن بود که بتوانم نهایت استفاده را از آزمون ها در فضای شبیه سازی شده که در برنامه ریزی خود قرار داده بودم داشته باشم و آنها را تحلیل کنم. قبل از آزمون هفتم فروردین در ازمون ها به رتبه ی مطلوبی که در ذهن داشتم نرسیده بودم که در دوران عید با تغییراتی در نوع تست زنی و چگونی تحلیل آنها و از همه مهم تر مرور آزمون های پیشین در کنار مرور منابع ها که این دوران را برای خود فرصتی طلایی می دانم توانستم در آزمون های بعد نتیجه مطلوب تری داشته باشم، در آزمون هفتم فروردین به حد نصاب مطلوبی نسبت به آزمون های پیشین خود رسیدم اما پیوستگی به برنامه و طرح های برنامه را ادامه دادم و نتایج بهتری در آزمون های بعدی داشتم و در پی آن امید فراوان به نتایج بهتر؛ در طول عید و طول فروردین و اردیبهشت ماه و در پی ازمون های اردیبهشت ماه و فروردین ماه در هفته سه یا چهار ازمون جامع و همانطور آزمون های سراسری سال های گذشته را تحلیل می کردم و نسبت به آزمون های قبلی در ماه قبلی به شدت بیشتری به آنها اهمیت دادم و به برنامه ریزی خود اعتماد داشتم و امیدم را از دست ندادم و در کنار آزمون ها درس ها را مرور و تست زنی های جزیی را در فضای شبیه سازی شده کنکور انجام می دادم و همین عمل را در خرداد ماه ادامه دادم.                دانش آموزان عزیز شما میتوانید برای رزرو پشتیبان ویژه و مشاور کنکور با رتبه های برتر سال گذشته

به لینک موجود مراجعه کرده و یا باشماره 8451-021 داخلی 3123 تماس بگیرید.

لینک صفحه پشتیبان ویژه

5/28/2023 1:51:35 PM