تحلیل درس ریاضی آزمون 19 اسفند توسط رضا سیدنجفی

تحلیل درس ریاضی آزمون 19 اسفند توسط استاد رضا سیدنجفی

تحلیل درس ریاضی آزمون 19 اسفند توسط رضا سیدنجفی

در این ویدئو استاد رضا سیدنجفی طراح و ویراستار آزمون کانون سوالات آزمون ۱۹ اسفند را تحلیل کرده است.

6/5/2023 10:38:02 AM
Menu