عدد مخلوط و عدد اعشاری- چهارم دبستان- درسنامه و آزمونک

عدد مخلوط و عدد اعشاری- چهارم دبستان- درسنامه و آزمونک چهارم

عدد مخلوط و عدد اعشاری- چهارم دبستان- درسنامه و آزمونک

فایل زیر آزمونک به همراه پاسخنامه  درس ریاضی چهارم دبستان مربوط به  مبحث (عدد مخلوط و عدد اعشاری ) جهت جمع بندی و تلسط بر نکات مهم می باشد.5/28/2023 12:23:41 PM