یادگیری در مغز ما چگونه است ؟ (نوروپلاستیسیتی) +فیلم

در فیلم پایین این مطلب دکتر وحید نجاتی ، استاد علوم اعصاب شناختی در دانشگاه شهید بهشتی از یادگیری و انعطاف پذیری مغزی ، می‌گوید.

یادگیری در مغز ما چگونه است ؟ (نوروپلاستیسیتی) +فیلم

درگذشته این اعتقاد وجود داشت که بعد از  دوران کودکی دیگر تغییر چندانی نمی کند. اما پژوهش های دانشنمدان حوزه مغز نشان داد که این باور درست نیست. مغز ما انعطاف پذیر است و این قابلیت را دارد که در همه دوران زندگی تغییر  کند.ساختارهای نورونی مغز  می تواند حالت های مختلف به خود بگیرد. این ویژگی  انعطاف پذیری عصبی یا نوروپلاستیسیتی نام گذاری شده است. 


در فیلم پایین این مطلب دکتر وحید نجاتی ، استاد علوم اعصاب شناختی در دانشگاه شهید بهشتی از یادگیری و انعطاف پذیری مغز(نوروپلاستیسیتی) ، می گوید.

سایر فیلم ها را نیز در لینک های زیر مشاهده کنید.

کدام یک باعث عملکرد تحصیلی بهتر می‌شود : تلاش یا هوش ؟ + فیلم


اگر سوالی دارید می توانید در قسمت نظرات پایین مطلب، آن را بپرسید.

فایل های ضمیمه

دکتر وحید نجاتی : یادگیری و انعطاف پذیری مغز(نوروپلاستیسیتی)
3/27/2023 5:30:41 PM