فیلم تحلیل سوالات فیزیک آزمون 5 اسفند توسط محمدجواد سورچی

فیلم تحلیل کامل سوالات فیزیک آزمون 5 اسفند توسط دکتر سورچی

فیلم تحلیل سوالات فیزیک آزمون 5 اسفند توسط محمدجواد سورچی

در این ویدئو دکتر سورچی طراح ،گزینشگرمسئول درس فیزیک آزمون های کانون سوالات آزمون 5 اسفند را تحلیل کرده است.

6/3/2023 1:38:10 AM
Menu