ویژگی‌های دروس عمومی دوازدهم، یازدهم و دهم در آزمون 4 اسفند

این مطلب حاوی ویژگی‌های دروس عمومی دوازدهم، یازدهم و دهم در آزمون 4 اسفند است.

ویژگی‌های دروس عمومی دوازدهم، یازدهم و دهم در آزمون 4 اسفند

ویژگی‌های آزمون‌ عمومی 4 اسفند- مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم 

 آزمون دروس عمومی در مقاطع دوازدهم، یازدهم و دهم به صورت جداگانه در روزهای پنج‌شنبه – روز قبل از آزمون اختصاصی- و به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود.

آزمون رأس ساعت 8 شروع می‌شود و مدت زمان پاسخگویی 60 دقیقه است.

5/28/2023 1:21:36 PM