دام آموزشی تصویری ریاضی چهارم دبستان - سوالات تصویری هوش

دام آموزشی تصویری ریاضی چهارم دبستان - سوالات تصویری هوش چهارم

دام آموزشی تصویری ریاضی چهارم دبستان  - سوالات تصویری هوش

فایل زیر مربوط به سوالات   هوش تصویری  ( ریاضی ) چهارم دبستان می باشد . از این سوالات به عنوان دام آموزشی نیز در آزمون ها  استفاده شده است .
6/6/2023 9:36:52 AM
Menu