سوال هوش چهارم دبستان -دام آموزشی - هوش ریاضی / تصویری / کلامی

سوال هوش چهارم دبستان -دام آموزشی - هوش ریاضی / تصویری / کلامی چهارم دبستان

سوال هوش چهارم دبستان -دام آموزشی - هوش ریاضی / تصویری / کلامی

فایل زیر سوالات هوش ریاضی / تصویری / کلامی ( فارسی ) همراه با توضیح و پاسخنامه می باشد . از این سوالات جهت دام آموزشی نیز استفاده می شود.5/28/2023 2:34:11 PM