هفت نکته مهم تست زنی در آزمون ها

چگونه مهارت‌های تست زنی مان را بالاتر ببریم؟ در اینجا با 7 نکته مهم آشنا میشویم.

هفت نکته مهم تست زنی در آزمون ها

سوال را کامل و تا انتها بخوانید حتی اگر وسط خواندن توانستید جواب را حدس بزنید، باز تا آخر سوال را بخوانید. 

 سوال را با ریتم منظم بخوانید تند و کند نخوانید.

 کلمات کلیدی را جدا کنید (است نیست درست نادرست دارد ندارد میباشد نمیباشد)

 گزینه ها را تا آخر بخوانید حتی اگر مطمئن بودید جواب گزینه یک است باز گزینه های بعدی را بخوانید.

 در دروس حل کردنی که جواب یک عدد است وقتی سوال را خواندید به گزینه ها نگاهی اجمالی بیندازید تا  متوجه شوید طراح سوال چه چیزی می خواهد.

وقتی سراغ یک تست جدید می روید ذهنتان را از تست قبلی جدا کنید. درگیر تست بعدی هم نشوید.

 وقتی که راه حل تست را در ابتدا پیدا کردید هیجان زده نشوید به طوری که در پاسخ به سوال دچار بی دقتی نباید شد.

3/27/2023 5:43:16 PM