سعی کردم کم و کاستی‌های نمیسال اول را جبران کنم -مهسا آرین

کمیت و کیفیت مطالعه ام را در نیمسال دوم بهبود دادم-مهسا آرین کانون فرهنگی آموزش قلم چی سعی کردم کم و کاستی‌های ترم اول را جبران کنم

سعی کردم کم و کاستی‌های نمیسال اول را جبران کنم -مهسا آرین

سلام من مهسا آرین هستم رتبه 104منطقه دو کنکور تجربی سال 1401 و دانشجوی دندان پزشکی علوم پزشکی تهران.

با شروع نیمسال دوم و نزدیکتر شدن به کنکور من تصمیم گرفتم تا با استفاده از تجربه ایی که در نیمسال اول به دست آورده بودم و با اجتناب از اشتباهات و تکرار نقاط مثبت آن بهترین بازدهی را داشته باشم. با درکی که از رقابت در آزمون های گذشته در ترم اول به دست آورده بودم تصمیم گرفتم تلاش خود را بیشتر کنم که این موضوع قبل از هر چیز با افزایش ساعت مطالعه شروع میشد. جدی تر بودن و بیشتر پایبند بودن به برنامه نیز از تصمیمات مهم نیمسال دوم بود که همه به علت نزدیک تر شدن به زمان کنکور بود. همچنین صبح ها زودتر شروع به درس خواندن میکردم و شب ها نیز تا حدود یک ساعت قبل خواب مطالعه میکردم.

علاوه بر مسئله ی کمیت، از نظر کیفی نیز لازم بود تغییراتی در روند مطالعاتی خود ایجاد کنم برای مثال برای درس زیست درسنامه های کتب کمک درسی را دقیق تر میخواندم چرا که در اواخر ترم اول با این روش نتیجه می گرفتم و تصمیم گرفتم آن را ادامه دهم یا برای درس ریاضی که در ترم اول رضایتی از درصدهای خود نداشتم و شرایط مطلوب نبود تمرین خود را بیشتر کردم  طوری که پنج روز در هفته ریاضی را در برنامه خود میگانجاندم.

به درسی که در ترم یک کمتر مدنظر قرار داده بودم بیشتر اهمیت دادم و سعی کردم کم و کاستی های ترم اول را جبران کنم همچنین نواقص خود را در جریان پیش بردن دروس ترم دو برطرف کردم. همه این موارد را از تحلیل آزمون های جمع بندی نیمسال اول بدست آوردم به این صورت که با بررسی درصد و تراز هر درس به این سوال پاسخ دادم که آیا در نهایت روش مطالعه من برای آن درس درست بوده؟ منابع درستی را انتخاب کرده بودم؟ میزان ساعت مطالعه من برای آن درس کافی بوده؟ آیا درصدپایین من متاثر از عدم مدیریت آزمون بوده؟ و ...

در نهایت آنچه که مهم است بررسی گذشته و به کارگیری تجربه مان برای آینده است و همچنین عزم قوی تر وانرژی و انگیزه ایی که باید برای ادامه راه داشته باشیم به ما کمک می کند تا نیمسال دوم را بهتر از قبل بگذرانیم طوری که حتی اشتباهات قبل را جبران کنیم.


دانش آموزان عزیز شما میتوانید برای رزرو مهسا آرین  به عنوان پشتیبان ویژه و مشاور کنکور

به لینک موجود مراجعه کرده و یا باشماره 8451-021 داخلی 3123 تماس بگیرید.

لینک صفحه پشتیبان ویژه


3/20/2023 6:55:54 PM