زنگ علوم،. . . اگر تمام شود-درسنامه - دوم دبستان-بهنام شاهنی

در فایل زیر درسنامه علوم از فصل‌های زنگ علوم ، هوای سالم و آب سالم، زندگی ما و گردش زمین (1) و زندگی ما و گردش زمین (2) ، پیام رمز را پیدا کن (1) ، پیام رمز را پیدا کن (2) و اگر تمام شود برای تمرین و

زنگ علوم،.  . . اگر تمام شود-درسنامه - دوم دبستان-بهنام شاهنی

در فایل زیر درسنامه علوم از فصل های زنگ علوم ، هوای سالم و آب سالم، زندگی ما و گردش زمین (1) و زندگی ما و گردش زمین (2) ، پیام رمز را پیدا کن (1) ، پیام رمز را پیدا کن (2)  و اگر تمام شود برای تمرین و تکرار بیش تر در آزمون 7 بهمن گذاشته شده است . 

2/4/2023 2:02:47 AM