ستایش،. ..،مهمان شهرما-درسنامه -چهارم دبستان- سهیلا چهره نگار

در فایل زیر درسنامه فارسی از درس‌های ستایش، آفریدگار زیبایی، کوچ پرستوها ،راز نشانه‌ها و ارزش علم ، رهایی از قفس ،قدم یازدهم ، آرش کمان‌گیر و مهمان شهر ما برای تمرین و تکرار بیش‌تر در آزمون 7 بهمن گذا

ستایش،. ..،مهمان شهرما-درسنامه -چهارم دبستان- سهیلا  چهره نگار

در فایل زیر درسنامه فارسی از درس های ستايش، آفريدگار زيبايي، كوچ پرستوها ،راز نشانه‌ها و ارزش علم ، رهايي از قفس ،قدم يازدهم ، آرش كمان‌گير و مهمان شهر ما برای تمرین و تکرار بیش تر در آزمون 7 بهمن گذاشته شده است .

6/6/2023 10:46:58 AM
Menu