ستایش،. . . ،زیارت-درسنامه- دوم دبستان -سهیلا چهره نگار

در فایل زیر درسنامه فارسی از درس‌های ستایش ، کتابخانه‌ی کلاس ما ، مسجد محله‌ی ما ،خرس کوچولو ، مدرسه‌ی خرگوش‌ها، چوپان درست‌کار، کوشا و نوشا، دوستان ما، از همه مهربان‌تر و زیارت برای تمرین و تکرار

ستایش،. . . ،زیارت-درسنامه- دوم دبستان -سهیلا چهره نگار

در فایل زیر درسنامه فارسی از درس های ستایش ، کتابخانه‌ی کلاس ما ، مسجد محله‌ی ما ،خرس کوچولو ، مدرسه‌ی خرگوش‌ها،  چوپان درست‌كار، کوشا و نوشا، دوستان ما، از همه مهربان‌تر و زیارت برای تمرین و تکرار بیش تر در آزمون 7 بهمن گذاشته شده است .

3/27/2023 5:13:25 PM