جامعه‌شناسی -درس‌نامة آزمون 7 بهمن- نویسنده: محمدابراهیم مازنی

جامعه‌شناسی - درس‌نامة آزمون 7 بهمن - نویسنده: محمدابراهیم مازنی

جامعه‌شناسی -درس‌نامة آزمون 7 بهمن- نویسنده: محمدابراهیم مازنی

سلام به دوستان عزیز انسانی؛ 

در این مطلب مطابق با بودجه بندی آزمون پیش رو (7 بهمن) درسنامه‌ای از کتاب جامعه‌شناسی تهیه شده است.

ویژگی‌های درسنامه:

1. خلاصه و مناسب برای مرور

2. ذکر نکات کنکوری و تست‌خیز کتاب درسی

نویسنده: محمد ابراهیم مازنی - رتبه 6 منطقه 3 کنکور سراسری 1395


قسمتی از درسنامه‌ در زیر آمده است و مابقی آن را می‌توانید از قسمت فایل‌های ضمیمه دانلود کنید:


  1. جهان های مختلف و رابطۀ آنها با هم:

  2. دیدگاه اول:

جهان تکوینی به جهان طبیعت محدود می‌شود.

جهان طبیعت مهم‌تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی است.

 ذهن افراد و فرهنگ هویتی طبیعی و مادی دارند و علوم مربوط به آنها نظیر علوم طبیعی است.

طرفداران این دیدگاه بین علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوتی قائل نیستند. 

نادیده گرفتن تفاوت علوم انسانی با علوم طبیعی، ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی را از علوم انسانی و اجتماعی سلب می‌کند.

  • دیدگاه دوم:

جهان فرهنگی را مهم‌تر از جهان ذهنی و تکوینی می‌دانند. 

جهان ذهنی و فردی افراد تابع فرهنگ آنهاست.

جهان تکوینی مادۀ خامی است که فرهنگ‌ها و جوامع مختلف در آن دخل و تصرف می‌کنند.

طبق این دیدگاه، جهان ذهنی و جهان تکوینی اهمیتی ندارند و استقلال خود را در برابر جهان فرهنگی از دست می‌دهند.

  • دیدگاه سوم:

جهان فرهنگی، جهان ذهنی و جهان تکوینی، مهم و در تعامل با یکدیگرند.

3/25/2023 2:26:19 PM