علوم و فنون ادبی-درس‌نامه آزمون 7بهمن - نویسنده: علیرضا علویان

علوم و فنون ادبی - درس‌نامه آزمون 7 بهمن - نویسنده: علیرضا علویان

علوم و فنون ادبی-درس‌نامه آزمون 7بهمن - نویسنده: علیرضا علویان

سلام دوستان عزیز انسانی؛ 

در این مطلب مطابق با بودجه بندی آزمون پیش رو  (7 بهمن)  درسنامه‌ای از علوم و فنون ادبی تهیه شده است.

ویژگی‌های درسنامه:

1. خلاصه و مناسب برای مرور 

2. ذکر نکات کنکوری و تست‌خیز کتاب درسی

نویسنده: 

علیرضا علویان - رتبه 183 منطقه 2 کنکور 1400 - دانشجوی دبیری ادبیاتقسمتی از درسنامه‌ در زیر آمده است و مابقی آن را می‌توانید از قسمت فایل‌های ضمیمه دانلود کنید:


مؤثرترین و اساسی‌ترین عوامل پیدایی شعر:

 • عاطفه:
 • تعریف: حالتی روحی - روانی است که شاعر از رویداد حادثه‌ای در خویش احساس می‌کند و می‌کوشد دیگران را با خود در این احساس، همراه سازد. عاطفه رکن معنوی شعر است. 
 • شعر و موسیقی هر دو برای برانگیختن حس و حال عاطفی به کار می‌روند.
 • نمودهای عاطفه = اساسی‌ترین عامل پیدایی شعر، عاطفه است. (حالت‌هایی چون اندوه، شادی، امید و یأس، حیرت و تعجب) ← شاعر می‌کوشد این نمودها را به دیگران انتقال دهد. ← برای این کار از زبان کمک می‌گیرد. واژه‌هایی را برمی‌گزیند که با قرار گرفتن در کنار هم، آهنگی خاص را پدید می‌آورند.
 • وزن:
 • تعریف: ادراکی است که از احساس نظم حاصل می‌شود. امری حسّی است و بیرون از ذهن کسی که آن را درمی‌یابد، وجود ندارد.
 • مؤثرترین و مهم‌ترین عامل پس از عاطفه
 • وسیلة ادراک وزن = حواس ما
 • وزن در شعر جنبة تزیینی ندارد؛ بلکه جزء طبیعت شعر است و همین وزن سبب شده است که آدمی شعر را به نثر ترجیح دهد و شوق به زمزمه و آوازخوانی را تقویت کند. 
 • گوش‌نوازی و خوش‌آهنگی چنان تأثیری بر انسان دارد که حتی بیش‌تر کتاب‌های مقدس نیز از این کشش و جاذبة آهنگ و کلام موزون، بهره گرفته‌اند.
 • وزن و آهنگ  انتقال بهتر عاطفه و احساس
 • آهنگ متن + توجه به فضای عاطفی  کشف لحن
 • تشخیص لحن مناسب هر متن  دلنشین‌تر ساختن خواندن شعر + آسان‌تر شدن درک محتوا
 • بدیع علمی است که در آن آرایه‌های لفظی و معنوی تبیین می‌شوند.
 • آرایه‌های لفظی:
 •  واج‌آرایی، واژه‌آرایی، سجع، موازنه و ترصیع، جناس و اشتقاق. 
 • واج‌آرایی - واژه‌آرایی (تکرار)
 • تکرار واج و واژه در زبان عادی، پسندیده نیست. اما در زبان ادبی تکرار بر جاذبه، کشش و گوش‌نوازی سخن می‌افزاید.
 • واج‌آرایی: تکرار یک واج (صامت یا مصوّت) در سخن است؛ به گونه‌ای که بر موسیقی و تأثیر آن بیفزاید.
3/25/2023 2:35:36 PM