کاظم قلم‌چی: زمان را در کنکورهای جدید چگونه مدیریت کنیم؟

برای مدیریت زمان در کنکورهای جدید سه کار را انجام دهید: روش اول: روش ضربدر و منها:

کاظم قلم‌چی: زمان را در کنکورهای جدید چگونه مدیریت کنیم؟

زمان را در کنکورهای جدید چگونه مدیریت کنیم؟ 

برای مدیریت زمان در کنکورهای جدید سه کار را انجام دهید: 

روش اول: روش ضربدر و منها:

 سؤال های ساده‌تر را پیدا کنید و در همان نوبت اول  به آن‌ها پاسخ دهید.

جلوی سؤال‌هایی که بلد هستید، اما وقت گیر هستند، علامت ضربدر بزنید .

 جلوی سؤال هایی که آن‌ها را بلد نیستید یا نخوانده اید و بلد نیستید، علامت منفی بگذارید ( -) 

 در مقابل سؤال های جدید و ابتکاری می‌توانید علامت تعجب بگذارید (!)

پیشنهاد: 

در درس ریاضی و فیزیک سؤال وقت گیر را سؤال‌هایی درنظر بگیرید که بیش از دو دقیقه وقت نیاز دارند و در بقیه‌ی درس ها، سؤال‌های وقت گیر را سؤال‌هایی در نظر بگیرید که بیش از یک دقیقه وقت نیاز دارند.


روش دوم : روش زمان‌های نقصانی 

برای هر دفترچه حدودا دو سوم زمان را برای نوبت اول در نظر بگیرید و به همه‌ی سؤال‌های ساده تر آن دفترچه در دو سوم زمان پاسخ دهید و بقیه زمان را برای سؤال‌های وقت گیر و شک دار و ابتکاری و جدید بگذارید، به این ترتیب مطمئن می‌شوید که به تمام سؤال‌های ساده حتما پاسخ داده‌اید و زمان کم نمی‌آورید.

 با آرامش بیشتر به سراغ سؤال‌های  وقت گیر می‌روید.  

زمان های پیشنهادی برای رشته‌ی تجربی:

دفترچه‌ی اول : 45 سؤال زیست: 30 دقیقه زمان نقصانی برای نوبت اول و 15 دقیقه برای نوبت دوم 

دفترچه‌ی دوم :65سؤال فیزیک و شیمی:60  دقیقه زمان نقصانی برای نوبت اول و 15 دقیقه نوبت دوم

دفترچه‌ی سوم:45 سؤال ریاضی و زمین: 45دقیقه زمان نقصانی برای نوبت اول و 15دقیقه نوبت دوم

 

زمان های پیشنهادی برای رشته‌ی ریاضی: 

دفترچه‌ی اول : 40 سؤال ریاضی:50 دقیقه زمان نقصانی برای نوبت اول و 20 دقیقه برای نوبت دوم

دفترچه‌ی دوم :65سؤال فیزیک و شیمی:60 دقیقه زمان نقصانی برای نوبت اول و 15 دقیقه نوبت دوم

 

زمان‌های پیشنهادی برای رشته‌ی انسانی: 

دفترچه‌ی اول:80سؤال ریاضی، ادبیات، روانشناسی، اجتماعی: 60

 دقیقه نوبت اول و 25دقیقه نوبت دوم

دفترچه‌ی دوم :80سؤال تاریخ جفرافیا،فلسفه، منطق،اقتصاد،عربی:60دقیقه نوبت اول و 15دقیقه نوبت دوم

 

زمان نقصانی پیشنهادی برای گروه هنر

گروه هنر یک دفترچه با 100سؤال درک عمومی هنر و درک عمومی ریاضی و فیزیک و خلاقیت تصویری دارد : 90دقیقه برای نوبت اول و 25 دقیقه برای نوبت دوم 

 

زمان نقصانی پیشنهادی برای گروه زبان: 

گروه زبان یک دفترچه با70سؤال تخصصی دارد:90دقیقه برای نوبت اول و 15 دقیقه برای نوبت دوم 

 

روش سوم: استراتژِی بازگشت 

پس از این که به سؤال‌های ساده تر در نوبت اول پاسخ دادید و حدود پانزده دقیقه یا بیشتر را برای نوبت دوم ذخیره کردید، باید بدانید که در نوبت دوم کدام سؤال ها برایتان مهم‌تر است و بهتر است ابتدا به سراغ کدام سؤال ها بروید؟

 این کار برای دفترچه‌هایی که فقط شامل یک درس است ساده تر است ( برای دفترچه‌ی اول ریاضی که فقط شامل سؤال های ریاضی است و برای دفترچه‌ی اول تجربی که فقط شامل سؤال های زیست شناسی است) . 

در این جا شما فقط باید بدانید که در نوبت دوم و در وقت هایی که ذخیره دارید به سراغ کدام سؤال ها بروید و سؤال هایی که احتمال پاسخ دادنشان بیشتر است، انتخاب کنید و پاسخ دهید، اما در دفترچه هایی که شامل چند درس است، شما باید اولویت درس ها را هم برای خودتان انتخاب کنید و مشخص کنید که در وقت اضافی می‌خواهید ابتدا به کدام درس ها پاسخ دهید؟

 استراتژی بازگشت یک مهارت فراشناختی است و به میزانی که در آزمون های کانون و آزمون های سه روز یک بار این روش را تمرین کرده اید، می توانید اولویت‌های خودتان را تشخیص دهید و از زمانی که دارید، بهترین استفاده را ببرید.

 هنوز یک هفته فرصت دارید و می‌توانید در روزهای باقی مانده وقتی به دو کنکور 1401 و آزمو‌ن‌های مجموعه ای دیگر پاسخ می دهید، این روش را تمرین کنید.

 

 

خلاصه و جمع بندی 

با افزایش تعداد دفترچه های اختصاصی در کنکورهای جدید، مدیریت زمان کمی ساده‌تر شده است. 

شما با سه روش می‌توانید به خوبی زمانتان را در جلسه‌ی کنکور اصلی مدیریت کنید: 

روش ضربدر و منفی برای انتخاب و پاسخ دادن به سؤال های ساده در نوبت اول

روش زمان‌های نقصانی برای ذخیره کردن مقداری از زمان ( یک ربع یا بیشتر ) برای پاسخ گویی به سؤال های وقت گیر و شک دار و ابتکاری 

روش استراتژی بازگشت برای آن‌که تشخیص دهید در وقت هایی که ذخیره کرده اید، اولویت را به کدام درس ها و سؤال ها بدهید.

 

دو نکته برای پس از کنکور: 

در صورتی که سازمان سنجش دفترچه‌ی سؤال‌ها را پس از آزمون بارگذاری کند؛ تعداد زیادی از دبیران هم چون سال‌های گذشته به سؤال‌ها پاسخ خواهند داد و کلیدهای پیشنهادی ایشان با نام خودشان در سایت کانون بارگذاری می‌شود. 

هم چنین تلاش می‌کنیم تا شما بتوانید یک هفته بعد پاسخ هایتان را در سایت کانون وارد کنید و کارنامه‌ی تحلیلی سؤال به سؤال دریافت کنید و بتوانید برای نیم سال دوم برنامه ریزی بهتری داشته باشید .

یاد آوری مهم: 

کنکور اصلی شما، کنکور تیر ماه است، پس از کنکور دی ماه، کار خود را در نیم سال اول جمع بندی می‌کنید و برای نیم سال دوم برنامه ریزی دقیق‌تر و کامل‌تری انجام خواهید داد. در مورد برنامه‌ی نیم سال دوم، در جلسه‌های بعدی توضیحات بیشتری خواهیم داد. 

                                                                     نویسنده: کاظم قلم‌چی

2/4/2023 2:05:45 AM