دفترچه درسنامه‌های آزمون23دی ماه -دروس عمومی،هنر ،منحصرا زبان

دفترچه درسنامه‌های آزمون23دی ماه -دروس عمومی،هنر ،منحصرا زبان را در این قسمت مشاهده نمایید

دفترچه درسنامه‌های آزمون23دی ماه -دروس عمومی،هنر ،منحصرا زبان

دانش آموزان عزیز سلام

فایل‌های ضمیمه حاوی دفترچه های درسنامه برای آزمون 23 دی ماه دروس عمومی، گروه هنر و منحصراً زبان می‌باشند.

اعضای هیأت تحریریه و گردآوردندگان

مقطع

عیار علمی

دهم عمومی

سجاد حقیقی پور - رتبه 22 منطقه 2

 محسن رحمانی - رتبه 2 منطقه 3

علی رضایی- رتبه154 منطقه1

علی آخوندی- رتبه17 منطقه2

یازدهم عمومی

سجاد حقیقی پور - رتبه 22 منطقه 2

 محسن رحمانی - رتبه 2 منطقه 3

علی درزی- رتبه58 منطقه1

علی آخوندی- رتبه 17 منطقه 2

دوازدهم عمومی

محمدعلی درزی - رتبه 58 منطقه 1 

سجاد حقیقی پور - رتبه 22 منطقه 2 

محسن رحمانی - رتبه 2 منطقه 3 

طه ابراهیمی-رتبه 37 

منحصرا زبان

آیلین درخورد - رتبه 3 منطقه 2 سال 1398 و مسئول دفترچه درسنامه

هنرحسن نساری
گلشن اسکندری- رتبه 5 دانشجوی سینما دانشگاه هنر تهران
6/3/2023 5:24:57 PM
Menu