بودجه بندی جامعه شناسی دهم- آزمون 9/18- آیدا علی بخشی

در این مطلب قصد داریم دروس 11 و 12 از جامعه شناسی دهم را بررسی کنیم. امیدواریم مطالب بیان شما به شما در یادگیری بیشتر کمک نماید.

بودجه بندی جامعه شناسی دهم- آزمون 9/18- آیدا علی بخشی

سلام به همه دوستان !

در این مطلب قصد داریم دروس 11 و 12 از جامعه شناسی دهم را بررسی کنیم. امیدواریم مطالب بیان شما به شما در یادگیری بیشتر کمک نماید.

آیدا علی بخشی

دانشجوی رشته روان شناسی دانشگاه تهران

رتبه 29 منطقه دو- کنکور انسانی 1400نکات درس یازدهم:

هویت فرهنگی جهان اجتماعی بر اساس عقاید و ارزش های کلان آن شکل می‌گیرد. هنگامی که بین مردم یک جامعه عقاید و ارزش های مشترکی پدید آید این هویت فرهنگی نیز ایجاد میشود‌.

هویت فرهنگی جهان اجتماعی گسترده تر از هویت اجتماعی افراد است و میتوان گفت که هویت اجتماعی افراد در چهارچوب هویت فرهنگی جهان اجتماعی ایجاد میشود.

تداوم هویت فرهنگی جهان اجتماعی تنها تا زمانی است که عقاید و ارزش ها برای افراد اهمیت داشته باشند.اگر این عقاید و ارزش ها اهمیت خود را برای مردم از دست بدهند، هویت فرهنگی جهان اجتماعی نیز در خطر قرار خواهد گرفت.

تزلزل فرهنگی زمانی رخ میدهد که تعارض فرهنگی یا شیوه ناسازگار با عقاید و ارزش های جهان اجتماعی شکل می‌گیرد. در شرایط تزلزل فرهنگی جامعه نمیتواند کنش های خود را بر اساس فرهنگ خود تنظیم نماید.

تزلزل از لایه های سطحی جهان اجتماعی آغاز شده، به لایه های عمیق میرسد و عقاید و ارزش ها را مورد تردید قرار میدهد.

این تزلزل میتواند به بحران هویت مبدل گردد. بحران هویت زمانی ایجاد میشود که یک جامعه توان دفاع از ارزش ها و عقاید کلان خود را ندارد.

در صورتی که بحران هویت در یک جامعه ایجاد شود، راه برای تغییر هویت فرهنگی آن جامعه نیز باز میشود. این تغییر با ورود دگرگونی از لایه های سطحی به لایه های عمیق رخ میدهد.


تحولات فرهنگی می‌توانند مثبت یا منفی باشند. اگر جهت تغییرات از باطل به سمت حق باشد تغییر مثبت و اگر از حق به باطل باشد، تغییر منفی است.

علل تحولات فرهنگی دو نوع هستند: درونی یا بیرونی.

علل درونی به اقدامات و ابداعات و فناوری های مثبت و منفی افراد در جامعه می‌پردازد یا شامل کاستی ها و بن بست های موجود در جامعه میشود.

جامعه ای که دچار کاستی و بن بست میشود و علی رغم تلاش نمیتواند این کاستی را از بین ببرد گرفتار مرگ و کهولت میشود.


نکات درس ۱۲:

اگر جهان اجتماعی با حفظ عقاید و ارزش هاي خود با دیگر جوامع ارتباط برقرار کند و عناصر مربوط به هنجار و نماد را در صورت نیاز از آنها اخذ کند، در صورت لزوم آن ها را تغییر دهد، زمینه گسترش خود را فراهم می‌کند.

به دلیل اهمیتی که اسلام برای عقل و عقلانیت قائل است این دین در مواجهه با فرهنگ های یونان و روم فقط از عناصر عقلی آنها استفاده نمود و عناصر مشرکانه آنها را کنار گذاشت. 

اگر جهان اجتماعی در تعامل با جهان های دیگر بر عقاید و ارزش هاي خود پافشاری لازم را نداشته باشد، داد و ستد فرهنگی به لايه هاي عميق جامعه سرایت می‌کند و درصورتی که به این لایه ها پشت کند، دچار تحولات هويتي می‌شود. حال در مسیر تحولات هويتي اگر جذب عقاید و ارزش هاي جامعه مقابل شود به آن می پیوندد.

تحولات هويتي در صورت نپیوستن کامل به جامعه مقابل نیز ایجاد می‌شود. مثل جهان غرب که طی جنگ های صلیبی به طور کامل به جهان اسلام نپیوست اما با پذیرش بخش هایی دچار تحول شد. 

خودباختگی فرهنگی زمانی ایجاد می‌شود که اعضای یک جهان اجتماعی حالت فعال و خلاق خود را در گزینش عناصر و عقاید جامعه مقابل از دست دهند و فقط آن را به صورت تقلیدی فرا گیرند. 

غرب زدگی به خودباختگی جوامع غیرغربی در برابر جوامع غربی به  کار برده می‌شود. 

خودبیگانگی دو نوع دارد. فرهنگی و حقیقی و فطری.

خودبیگانگی فرهنگی:  فراموشی فرهنگ تاریخی و هویت دربرابر مواجهه با جامعه دیگر.


خودبیگانگی فطری یا حقیقی: عقاید و ارزش هاي جهان اجتماعي مانع آشنایی اعضا با حق و حقیقت خودشان می‌شود.


تهیه کننده:

آیدا علی بخشی- دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه تهران

سپاس از توجه شما


ارتباط با ما

برای ارتباط بیشتر با برترها و رزرو پشتیبان ویژه، پیج و کانال تلگرام کانون برترها را دنبال کنید . 

همچنین میتوانید با شماره ۰۲۱۸۴۵۱ داخلی ۳۱۲۳ تماس بگیرید .2/4/2023 3:47:29 AM