دانلود سوالات امتحان نهایی - عربی انسانی - درس دوم

این قانونی بود که رسما تصویب شد و حالا علاوه بر اینکه باید روی کنکور تمرکز کنید، باید روی امتحانات نهایی خودتان هم تمرکز داشته باشید که بهترین نمره را بگیرید.

دانلود سوالات امتحان نهایی - عربی انسانی - درس دوم

در سال 1402 تنها سوابق تحصیلی سال دوازدهم با تاثیر قطعی و به میزان 40 درصد تاثیر دارد

 این قانونی بود که رسما تصویب شد و حالا علاوه بر اینکه باید روی کنکور تمرکز کنید، باید روی امتحانات نهایی خودتان هم تمرکز داشته باشید که بهترین نمره را بگیرید.

🥇 بهترین روش برای کسب بهترین نتایج در امتحانات نهایی، این است که تمام نمونه سوالات امتحان نهایی را هم زمان که درس هایتان را پیش می برید، مطالعه و تمرین کنید.

🎁 کاری که من برای شما کردم این است که تمام سوالات امتحان نهایی سال 1398 1399 1400 و حتی سال های قبل تر را جمع آوری کردم!

🎯 این مطالب هر هفته آپدیت می‌شوند و می‌توانید تمام سوالات امتحان نهایی هر درس را به تفکیک مبحث دانلود کنید. اگر قدم به قدم با این مطالب پیش بروید، می‌توانید یک ماه قبل از امتحانات تمام سوالات را مرور کنید.

🤍 با ما همراه باشید.

   

 ♦️  دانلود تمام سوالات امتحان نهایی دوازدهم     ♦️

 

محمدمهدی برزگر

دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی - رتبه 36 منطقه 3 کنکور 1401


🔶 درس دوم - ألوَجهُ النّافع و الوَجهُ المُضّر 🔶 


الف -  تَرجِمِ الکَلماتِ الّتی تحتها خطّ:

❓  1) أقبَلَ علی شِراءِ الدّینامیتِ رُوساءُ شَرِکاتِ البِناءِ (خرداد 1401) 

❓ 2) إنتَشَرَ الدّینامیتُ فی جَمیعِ أنحاءِ العالَمِ (دی ماه 1400)

❓ 3) واصَلَ ألفِرِدُ  عَمَلَهُ دَووباً  ( خرداد 1400)

❓ 4) عَمِلَ ألفِرِدُ عَلی تَطویرها مُجِدّاً  (دی ماه 99)

❓ 5) لِلتِّقنیَّةِ وَجهُ نافِعٌ وَ وَجهُ مُضِرٌّ (شهریور 98)

❓ 6) هذهِ الحادثةُ لَم تُضعِف عَزمَهُ  (خرداد 99)

❓ 7)  ُساعِدُ الدّینامیتُ الإنسانَ فی مَجال الإعمار  (شهریور 99) 

ب - عَیِّنِ المُترادفَ وَ المُتضادَّ: (دی 97، خرداد و شهریور 98، دی 99)

الشِّراء /أخَذَ / صَعَّبَ / الإعمار / سَهَّلَ / الصِّحة / التَّخریب / البَیع

ج - اُکتُب مُفردَ الکلمة: ( دی ماه 1400)

❓ التِّلال إلی سُهول صالِحَة لِلزّارعَةِ:

د - اُکتُب جَمعَ الکلمةِ الّتی تحتها خطُّ:( خرداد 1401)

❓ وُلِدَ فی مَملَکَةِ السُّوَید صَبیٌّ:

ه‍ - تَرجِمِ الآیاتِ وَ العِباراتِ إلی الفارسیّة:

❓ 1) واصَلَ ألفِرد عَمَلَ تطویرِ الدّینامیتِ دَووباً ( خرداد 1401)

❓ 2) بَنی نُوبل مُوسَّسَةُ لِمَنحِ الجوایِزِ الشَّهیرَةِ بِاسمِ جایزَةِ نُوبِل (دی ماه 1400)

❓ 3) شَعَرَ نوبِل بِالذَّنبِ و بِخَیبَةِ الأمَلِ مِن هذا العُنوانِ و بَقِیَ حزیناً (خرداد 1400)

❓ 4) قَد استَفادَ الإنسانُ مِنَ الدّینامیتِ وَ سَهَّلَ أعمالَهُ الصَّعبةَ فی حَفرِ الأنفاقِ (خرداد 1400)

❓ 5) أقبَلَ علی شِراءِ الدّینامیتِ رُوساءُ شَرِکاتِ البِناءِ و المَناجِم و القُوات المُسَلَّحَةُ (دی ماه 99)

❓ 6) إختَرَعَ نوبِل مادَّةَ الدّینامیتِ الّتی لا تَنفَجِرُ الّا بِإرادةِ الإنسانِ (خرداد 98)

❓ 7) خافَ نوبِل أن یَذکُرَهُ النّاسُ بِالسّوءِ بَعدَ  مَوتِهِ (شهریور 98)

❓ 8) لَم یَکُن غَرَضُ نوبِل مِن إختراغ الدّینامیت إشاعة الحُروبِ (دی ماه 97)

❓ 9) هو مَنَحَ ثَروَته لِشِراء الجوایزِ الذّهبیّةِ لکی یُصَحِّحَ خَطأهُ (شهریور 99)

و - إنتَخِب التَّرجَمَةَ الصَّحیحةَ:

❓ الف) اُشاهِدُ قاسِماً وَ هوَ جالِسٌ بَینَ الشَّجَرَتَینِ. (دی ماه 1400)

1) قاسم را دیدم در حالی که میان دو درخت نشسته بود.

2) قاسم را می‌بینم در حالی که میان دو درخت نشسته است.

❓ ب) رَأیتُ الفَلّاحَ وَ هو یَجمعُ المَحصولَ. (دی ماه 99)

1) کشاورزی را دیدم در حالی که محصول را جمع می‌کند.

2) کشاورز را دیدم در حالی که محصول را جمع می‌کرد.

ز - عَیِّنِ الصَّحیحَ فی الإعراب و التَّحلیلِ الصَّرفی:  

الف) «وَ أحسِنوا إنَّ اللّهَ یُحِبُّ المُحسِنینَ»

❓  أحسِنوا:(خرداد 1401)

  1. فعلُ أمرٍ، جمعٌ مذکرٌ مخاطبٌ، ثلاثیٌّ مزیدٌ مِن بابِ إفعال، مَبنیٌّ/ فعلٌ و الجملةُ فغلیةٌ
  2. فعلٌ ماضٍ، جمعٌ مذکرٌ غایبٌ، ثلاثیٌّ مُجَرَّدٌ، معلومٌ، لازمٌ، مُعرَبٌ/ فعلٌ و فاعلٌ

❓ المُحسِنینَ:

  1. اسمٌ، جَمعٌ مذکرٌ، اسمُ مَفعول، مَعرفَةٌ، مَبنیُّ/ فاعلٌ و مرفوعٌ
  2. اسمٌ، جَمعٌ مذکرٌ، مُعرّفٌ بِأل، مُعرَبٌ/ مَفعولٌ و مَنصوبٌ

ب) «وَ نُزِّلَ المَلائِکَةُ تَنزیلاً»  (دی ماه 99)

❓ نُزِّلَ: 1) فعل ماضٍ، مفرد مذکر غائب، ثلاثی مزید، مجهول/ نائب فاعله «المَلائکة»

       2)  فعل ماضٍ، مفرد مذکر غائب، ثلاثی مجرد، معلوم/ فاعله «المَلائکة»

❓ تَنزیلاً: 1) اسم، مفرد، مُعرب، معرّف بأل / حال

         2) اسم، مفرد، مُعرب، نکرة / مفعول مطلق

 

✔️ الف –

 1) به...روی آورد   2) سمت‌ها، سوها   3) با پشتکار

4) بهینه سازی   5) فناوری، تکنیک  6) ضعیف نکرد   7) آباد کردن


✔️ ب – 

الإعمار ≠ التَّخریب

الشِّراء ≠ البَیع

صَعَّبَ ≠ سَهَّلَ


✔️ ج – سَهل


✔️ د – صِبیان


✔️ ه‍ -

 1) آلفرد، كار بهينه سازی ديناميت را با پشتكار ادامه داد .

2) نوبل مؤسسه‌ای را برای بخشیدن (اهدای) جایزه‌های معروف به «جایزه نوبل» بنیان نهاد.

3) نوبل از این عنوان احساس گناه و ناامیدی کرد و ناراحت باقی ماند.

4) انسان از دینامیت استفاده کرده است و کارهای سخت خود را در کَندن تونل‌ها آسان کرده است.

5) رؤسای شرکتهای ساخت و معدنها و نیروهای مسلح برای خریدن آن روی آوردند.

6) نوبل ماده دینامیت را، که جز به اراده انسان منفجر نمی شود، اختراع کرد.

7) نوبل ترسید که مردم بعد از مرگش به بدی از او یاد کنند.

8) هدف نوبل از اختراع دینامیت شیوع جنگ‌ها نبود.

9) او ثروتش را برای خریدن جایزه های طلایی داد تا خطایش را تصحیح کند.


✔️ و – الف) 2  ب) 2


✔️ ز – الف) 1، 2   ب) 1، 2

 ♦️          فایل پی‌دی‌اف (PDF)           ♦️ 

دوستان عزیز، شما می‌توانید فایل پی‌دی‌اف این فصل و فصل‌های قبل را که شامل سوالات امتحان نهایی و پاسخ تشریحی رسمی آن‌ها می‌باشند را در انتهای همین مطلب دانلود کنید. 

💯موفق باشید!💯

🔵 محمدمهدی برزگر 🔵  

🟢دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی - رتبه 36 منطقه 3 کنکور 1401🟢 


2/3/2023 4:52:45 PM