قبولی‌های شهر شما در کانون در کنکور 1401

این لیست ابتدا به ترتیب نام شهر و سپس حروف الفبای نام خانوادگی دانش آموزان مرتب شده است که به تفکیک هر استان می‌باشد.

قبولی‌های شهر شما در کانون در کنکور 1401

فهرست زیر اسامی قبولی های رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان می باشد که رتبه های زیر 15000 کشوری یا رتبه های زیر 7000 منطقه را کسب کرده اند.

این لیست ابتدا به ترتیب نام شهر و سپس حروف الفبای نام خانوادگی دانش آموزان مرتب شده است که به تفکیک هر استان می باشد.

همچنین دانش آموزانی که بیش از 20 آزمون در آزمون های برنامه ای کانون شرکت داشته اند در متن همین خبر آمده است.

اسامی سایر استان ها به مرور اضافه خواهد شد.


برای دیدن فهرست کامل به فایل ضمیمه مراجعه کنید و در صورتی که نام شما در فایل ضمیمه هم نیست در زیر همین صفحه کامنت بگذارید.

فایل های ضمیمه

3/21/2023 11:01:46 AM