قبولی‌های رشته ریاضی کانون در کنکور 1401

در فهرست زیر که به ترتیب حروف الفبا می‌باشد ، اسامی قبولی‌های رشته ریاضی که در بیش از 70 آزمون شرکت کرده اند درج شده است.

قبولی‌های رشته ریاضی کانون در کنکور 1401

در فهرست زیر که به ترتیب حروف الفبا می باشد ، اسامی قبولی های رشته ریاضی رتبه های زیر 10000 کشوری که در بیش از 50 آزمون شرکت کرده اند درج شده است.

برای دیدن اسامی همه قبولی های رشته ریاضی (رتبه های زیر 10000 کشوری) ، فایل های ضمیمه را مشاهده کنید:

فایل اول : الف تا س   

فایل دوم : ش تا ی

توجه : در صورتی که نام شما در این فهرست درج نشده ، اطلاعات خود را در قسمت کامنت ها یا در صفحه شخصی اعلام نمایید.

1/27/2023 10:13:40 PM