قبولی‌های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی کانون در کنکور 1401

در فهرست زیر که به ترتیب حروف الفبا می‌باشد ، اسامی قبولی‌های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی که در بیش از 100 آزمون شرکت کرده اند درج شده است.

قبولی‌های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی کانون در کنکور 1401

 در فهرست زیر که به ترتیب حروف الفبا می باشد ، اسامی قبولی های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی که در بیش از 100 آزمون شرکت کرده اند درج شده است.

برای دیدن اسامی همه قبولی های این سه رشته ، فایل های ضمیمه را مشاهده کنید:

فایل اول : الف تا ت   

فایل دوم : ث تا ر

فایل سوم : ز تا ف

فایل چهارم : ق تا ی

توجه : در صورتی که نام شما در این فهرست درج نشده ، اطلاعات خود را در قسمت کامنت ها یا در صفحه شخصی اعلام نمایید.3/21/2023 11:49:38 AM