کاظم قلم‌چی: دام آموزشی چیست؟ هر آزمون چند دام آموزشی دارد؟

دام آموزشی چیست؟ هر آزمون چند دام آموزشی دارد؟ فایده‌ی دام‌های آموزشی چیست؟ شما امروز در چند دام آموزشی افتادید؟

کاظم قلم‌چی: دام آموزشی چیست؟ هر آزمون چند دام آموزشی دارد؟

دام آموزشی چیست؟ 

 هر آزمون چند دام آموزشی دارد؟  

فایده‌ی  دام‌های آموزشی چیست؟

شما امروز در چند دام آموزشی افتادید؟

دام‌های آموزشی سؤال‌هایی هستند که از هر سه دانش آموز پاسخ دهنده،  یک دانش آموز به آن‌ها پاسخ اشتباه می‌دهد. 

  مثلا اگر 300 دانش آموز به آن سؤال دام دار پاسخ داده باشند، 100 نفر در دام آموزشی افتاده‌اند و یک گزینه را به اشتباه انتخاب کرده‌اند، این‌ها یادگیری‌های نیمه کاره و ناقص دانش آموزان هستند.

 ممکن است شما قسمت اصلی درس را یاد گرفته باشید، اما به یک قسمت یا نکته‌ی  دیگر توجه نکرده باشید، یا این که یک قسمت را اشتباه متوجه شده باشید. 

 

نکته ی مهم: 

دام‌ها را زودتر از سؤال‌های سخت و نزده می‌توانید یاد بگیرید، علت این است که شما در مورد دام‌ها تا حدود زیادی درس را یاد گرفته‌اید.  

 با بررسی دام‌ها می‌توانید یادگیری تان را کامل و کامل تر کنید.

  ما یک روز پس از آزمون،  آن دام‌هایی را که شما در آن‌ها افتاده اید، برایتان می‌فرستیم، البته خودتان هم می‌توانید در روزهای جمعه،  این دام‌ها را مشخص کنید و آن‌ها را یاد بگیرید. 

 در آزمون‌های کانون تقریبا از هر چهار یا پنج سؤال یک سؤال دام دار است. ما سؤال‌هایی را برای شما می‌فرستیم که هم دام‌دار  باشد و هم این که خود شما در آن دام‌ها افتاده باشید. 


کدام یک به شما بیشتر کمک می‌کنند؟

 دام‌های آموزشی یا سؤال‌های ساده

 پیشنهاد می‌کنیم در روز جمعه و پس از آزمون دو نوع از سؤال‌ها را حتما بررسی کنید و یاد بگیرید: 

1 - سؤال‌های ساده تر آزمون که نزده اید یا اشتباه زده اید.

2 - سؤال‌های دام داری که شما در دامشان افتاده اید. 

تعداد این سؤال‌ها زیاد نیست؛ شاید مجموع این دو نوع سؤال برای شما حدود ده تا پانزده سؤال باشد. 

 اگر نیم ساعت وقت بگذارید، می‌توانید از سؤال‌هایی که در دام افتادید و از سؤال‌های ساده‌ای  که نزدید یا اشتباه زدید، یاد گیری تان را کامل تر و بهتر کنید. 

 یکی از فایده‌های بررسی اشتباهات این است که از اشتباه‌ها ناراحت و عصبانی نمی‌شوید و خودتان را سرزنش نمی‌کنید، بلکه آن‌ها را یک عامل مهم برای پیشرفت و موفقیت می‌دانید. 

 

                                                                                           نویسنده: کاظم قلم‌چی

در فایل های ضمیمه چند نمونه سوال های دام دار را در گروه های مختلف  مشاهده کنید.

11/29/2022 4:20:31 AM