دفترچه درسنامه هنر برای آزمون 20 آبان

برای مطالعه بیشتر و تکمیل مطالب خود می‌توانید از دفترچه درسنامه هنر که آقای هادی باقرسامانی آن را تدوین نموده‌اند می‌توانید استفاده کنید.

دفترچه درسنامه هنر برای آزمون 20 آبان

سلام

دوستان عزیز در گروه هنر 

برای مطالعه بیشتر و تکمیل مطالب خود می‌توانید از دفترچه درسنامه هنر که آقای هادی باقرسامانی آن را تدوین نموده‌اند می‌توانید استفاده کنید.

مطالب گردآوری شده در این دفترچه مربوط به هنر بین‌انهرین، سه سبک هنری کوبیسم، فتوریسم و فوویسم، نمایش رنسانس، شناخت آثار هنرمندان در خلاقیت تصویری و 20 سوال نمونه در انتهای دفترچه می‌باشد.

5/29/2023 2:12:46 AM
Menu