روش‌های موثر دانش آموزان برای رسیدن به موفقیت

توجه به نقاط قوت و تمرکز بر روش‌های رسیدن به این نقاط، به شما کمک می‌کند تا با روش‌های مشابه در مورد سایر درس‌ها عملکرد خودتان را بهبود دهید .

روش‌های موثر دانش آموزان برای رسیدن به موفقیت

تمرکز بر نقاط قوت

نقطه قوت شما چیست ؟ چرا ؟

در جلسه روز جمعه 8 مهر دانش‌آموزان دبستان مثل همیشه حضور فعالی داشتند. توجه به نقاط قوت و تمرکز بر روش‌های رسیدن به این نقاط، به شما کمک می‌کند تا با روش‌های مشابه در مورد سایر درس‌ها عملکرد خودتان را بهبود دهید .برای مشاهد فایل پیوست شده را دانلود کنید .

3/23/2023 5:51:31 AM