مُرورَک فلسفه - هستی و چیستی ، جهان ممکنات - مهرشاد ایمانی نسب

سلام به همه دوستان ! ! ! در این مطلب قصد داریم دروس هستی و چیستی ، جهان ممکنات را برای آزمون 6 آبان مرور کنیم . امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .

مُرورَک فلسفه - هستی و چیستی ، جهان ممکنات - مهرشاد ایمانی نسب

سلام به همه دوستان ! ! !

در این مطلب قصد داریم دروس هستی و چیستی ، جهان ممکنات را برای آزمون 6 آبان مرور کنیم .

امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .مهرشاد ایمانی نسب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


یکی از مباحث اولیه فلسفه ، تعیین دو مفهوم هستی ( وجود ) و چیستی ( ماهیت ) می باشد . این دو مفهوم از پرکاربردترین مفاهیم فلسفه بوده و همواره در کنار هم ظاهر می شوند .


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


هر چیزی دو جنبه دارد :  1- هستی (وجود)       2- چیستی (ماهیت) 

هستی ( وجود ) ، بخش مشترک میان موجودات است و چیستی ( ماهیت ) ، بخش متفاوت و اختصاصی موجودات است . 


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


حمل دو نوع است : 1- حمل اولی ذاتی : حمل ماهیت بر ماهیت            2- حمل شایع صناعی : حمل وجود بر ماهیت


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


حمل (( وجود )) بر هر (( چیستی )) ، نیازمند دلیل است که این دلیل می تواند از طریق حس و تجربه یا از طریق عقل به دست آید. 


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


فرق بین ماهیت و وجود ، بی تردید یکی از اساسی ترین آرا و عقاید فلسفی در تفکر اسلامی است . نظریه مغایرت وجود و ماهیت ، پایه ی یکی از برهان های ابن سینا در اثبات وجود خدا به نام برهان (( وجوب و امکان )) می باشد .


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


یکی از فیلسوفان بزرگ اروپا به نام توماس آکوئیناس که با فلسفه ی ابن سینا آشنا بود ، اصل مغایرت وجود و ماهیت را در اروپا گسترش داد . او این نظر را پایه ی برهان های خود در خداشناسی قرار داد و پایه گذار مکتب فلسفی تومیسم در اروپا شد . او که در قرن 13 میلادی زندگی می کرد ، فلسفه ای را در اروپا پایه گذاری نمود که بیشتر متکی به دیدگاه های ابن سینا و تا حدودی ابن رشد بود . همین امر فرصتی را فراهم کرد تا فلاسفه ی غرب از طریق ابن سینا و ابن رشد ، مجدداً با فلسفه ی ارسطویی ارتباط برقرار کنند . البته از قرن 16 میلادی با رشد تجربه گرایی ، این دیدگاه ها جای خود را به فلسفه های حس گرا و تجربه گرا دادند و رشد و گسترش نیافتند .


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


اگر مفهوم وجود با ماهیت یکی بود یا وجود جزئی از ماهیت بود ، آن وقت اثبات وجود هیچ ماهیتی به دلیل نیاز نداشت و به محض تصور یک ماهیت ، موجود می شد. 


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


نسبت های سه گانه در قضایا :  

1-ضرورت (وجوبی): محمول برای موضوع خود ضروری است . مثال : عدد دو زوج است.

2-ممکن (امکانی): محمول برای موضوع خود ضروری نیست ، بلکه ممکن است ، یعنی هم می تواند محمول را بپذیرد و هم می تواند نپذیرد . مثال : دیوار سفید است . 

3- ممتنع (امتناعی): محمول برای موضوع خود محال (غیرممکن) باشد. مثال : مثلث دایره است. 


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


فارابی و ابن سینا گفته اند که اگرچه اشیا در ماهیت و ذات خود ممکن الوجود هستند و با وجود رابطه ی امکانی دارند ، اما همین رابطه ی امکانی به آنها اجازه می دهد که اگر علت وجود آنها فراهم شود ، آنها نیز پا به اقلیم وجود بگذارند و موجود شوند . مثلاً با بودن علت ، وجود برای انسان ضروری می شود و انسان واجب الوجود می گردد و موجود می شود یعنی در حال حاضر ، همه ی اشیایی که موجودند (( واجب الوجود )) هستند ، اما به واسطه ی علت هایی که خارج از ماهیت آنها قرار دارند ، به عبارت دیگر ، این ها (( واجب الوجود بالغیر )) هستند . 


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
دوستان عزیز شما می توانید از طریق لینک زیر به درسنامه کامل و تست های دروس ((هستی و چیستی ، جهان ممکنات)) دسترسی داشته باشید .

هستی و چیستی،جهان ممکنات-فلسفه دوازدهم-نکات درسی-مهرشاد ایمانیتهیه کننده :

مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب  -  دانشجوی دانشگاه علوم قضایی تهران

سپاس از توجه شما  ❤️صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق شوید .

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .

5/30/2023 11:40:52 AM
Menu