اصول مونتاژ رایانه- شبکه و نرم‌افزار - نکات درسی- سعید کمالو

در این مطلب می‌توانید خلاصه نکات درس نصب و راه‌اندازی سیستم‌های اطلاعاتی، مبحث مونتاژ رایانه از رشته‌ی شبکه و نرم‌افزار رایانه را که منطبق با مباحث آزمون 11 شهریور می‌باشد، مشاهده کنید.

اصول مونتاژ رایانه- شبکه و نرم‌افزار - نکات درسی- سعید کمالو

خلاصه نکات درس نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای - مبحث مونتاژ رایانه (بخش اول) 

 منطبق با مباحث آزمون 11 شهریور رشته‌ی شبکه و نرم‌افزار رایانه


برای مطالعه بیش‌تر این مبحث به کتاب جامع شبکه و نرم‌افزار مراجعه کنید.


سعید کمالو - مدیر آزمون‌های هنرستان

11/29/2022 4:49:39 AM